Īstenots seminārs "Mēs un cilvēktiesības" pedagogiem

Šī gada 12. un 13. martā Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja divu dienu tiešsaistes semināru “Mēs un cilvēktiesības” pedagogiem.

Semināra mērķis bija padziļināt skolotāju izpratni par cilvēktiesībām un aplūkot dažādas metodes, kā interesanti un interaktīvi runāt skolēniem par dažādiem sarežģītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Īpaša uzmanība seminārā tika pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. Seminārā tika izmantotas gan formālās, gan neformālās izglītības metodes.

 

Kopumā seminārā piedalījās 27 pedagogi, pārstāvot visus reģionus – Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales. Semināru apguva skolotāji no Alūksnes, Dagdas, Daugavpils, Jūrmalas, Jaunpils, Krāslavas, Rīgas, Rūjienas, Salaspils un Ventspils, Dzeldas, Lapmežciema, Liepupes, Misas, Naukšēniem, Plečiem, Priežmales, Slampes, Smārdes un Vārmes.

Semināra dalībnieki bija dažādu priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji, skolu metodiķi, sociālie pedagogi, jomas koordinatori un mentori.

Abās semināra dienās pedagogi apguva dažādas radošas metodes un vairāku interaktīvo tiešsaistes rīku izmantošanu, ko turpmāk izmantot darbā ar skolēniem, runājot par cilvēktiesību tēmu. Skolotāji iepazina dažādus veidus, kā iesaistīt cilvēktiesību jautājumus savos mācību priekšmetos. Strādājot grupās, skolotāji arī praktiski izmēģināja un apguva visas semināra vadītāju piedāvātās un skaidrotās metodes.

Semināra dalībnieku atsauksmēs visvairāk izceļas pateicība par jauniegūtām un noderīgām zināšanām un apgūto metožu daudzveidību. Atsauksmes caurvij atziņa, ka šis seminārs rosināja uz dziļākām pārdomām par cilvēktiesību tēmu.

Kāda no atsauksmēm šī divu dienu semināra organizatorisko pusi apraksta ar vārdiem: “Strukturēti un secīgi, pa solim no ierosināšanas līdz izvērtēšanai.”

Runājot par seminārā apskatītajām metodēm, kāds no pedagogiem atzinīgi novērtējis to elsastību, sakot: “Kursā bija metodes, kuras, pielāgojot, varēšu izmantot klasēs.”

Pedagogi atzinīgi novērtēja arī semināra vadītāju zināšanas, profesionalitāti un cieņpilno attieksmi pret visiem dalībniekiem.

Lielākā daļa dalībnieku izteica vēlēšanos atkārtoti piedalīties šāda veida semināros.

Seminārs tiek organizēts projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu: https://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/projekts-cilvektiesibas-latvija-pagatne-tagadne-na-590/

Publicēts: 2024-03-14