Ir īstenots projekts “Kopā pret dezinformāciju un naida runu”

No šī gada 1. marta līdz 27. novembrim Latvijas Cilvēktiesību centrs  ir īstenojis Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansēto projektu “Kopā pret dezinformāciju un naida runu.”

Projekta mērķis bija mazināt neiecietības izpausmes un veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu, ceļot jauniešu izpratni par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi, attīstot viņu kritisko domāšanu un medijpratību. 

Septembrī un novembrī tika organizēti 5 apmācību semināri Rīgas skolēniem. Kopumā semināros piedalījās 121 skolēns no Rīgas 85. vidusskolas, Rīgas Itas Kazakevičas poļu vidusskolas, Rīgas 47. vidusskolas, Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijas, un Rīgas 93. vidusskolas. Skolēnu semināri notika gan klātienē, gan tiešsaistē.

Semināru laikā skolēni uzzināja par to, kas ir naida runa un dezinformācija, kāda ir vārda brīvības loma un kādas ir tās robežas, kāda ir saikne starp naida runu un dezinformāciju, kāda ir to ietekme uz indivīdiem, dažādām sabiedrības grupām un sabiedrību kopumā. Skolēni uzzināja, kā var ziņot par naida runu internetā un iemācījās, kā var atmaskot dezinformāciju. Semināru laikā daudzi jaunieši dalījās ar savām pārdomām par neiecietību un naida runu, kā arī savu personīgo saskarsmi ar to. Jaunieši diskutēja par to, kā var atbrīvoties no aizspriedumiem, kā var reaģēt uz neiecietības, tostarp naida runas izpausmēm internetā, skolā un ārpus tās. Neformālās izglītības metožu izmantošana gan klātienes, gan tiešsaistes semināros palīdzēja skolēniem iesaistīties diskusijās un veidot dziļāku izpratni par dažādiem jautājumiem.

25. un 26. oktobrī notika interaktīvais tiešsaistes seminārs pedagogiem. Divu dienu garumā pedagogi ir padziļinājuši savu izpratni par jautājumiem, kas ir saistīti ar stereotipiem un aizspriedumiem, neiecietību, naida runu, dezinformāciju un vārda brīvību. Pedagogi ir apguvuši dažādas metodes, kuras var izmantot runājot par šiem jautājumiem ar skolēniem, lai mazinātu neiecietības un naida runas izpausmes. Tāpat pedagogiem bija iespēja dalīties savā pieredzē. Semināru noslēgumā pedagogi ir saņēmuši sarakstu ar resursiem un dažādu metožu aprakstu, ko var izmantot darbā ar skolēniem. Dalībnieki sniedza augstu vērtējumu par semināru kopumā, īpaši uzsverot, ka noderīgākais bija aktivitāšu metodoloģijas izklāsts un praktiskie uzdevumi, dziļāka izpratne par neiecietības un dezinformācijas tēmu, kā arī dalīšanās pieredzē. Semināru vadīja Latvijas Cilvēktiesību centa, Līdzdalības platformas eksperti, kā arī ar savām zināšanām un pieredzi dalījās muzeja “Ebreji Latvijā” un pētnieciskās žurnālistikas centra “Re:Baltica” pārstāvji.

Projekta ietvaros notika arī konkurss skolēniem “Atmasko dezinformāciju”, kura ietvaros skolēni tika aicināti izmēģināt savus spēkus dezinformācijas atpazīšanā. Pateicības balvas par dalību konkursā saņēma Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 9. klases skolnieces.

Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2021-11-12