Informatīvs seminārs Kurzemes NVO par diskriminācijas jautājumiem un juridiskas konsultācijas iedzīvotājiem par tiesībām netikt diskriminētiem 15.februārī Ventspilī

2005.gada 15.februārī LCESC sadarbībā ar Ventspils reģionālajām NVO rīko trešo semināru ciklā "Diskriminācijas novēršana Latvijā: teorija un prakse", kas notiek Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas "MATRA" ietvaros. Seminārs notiek Ventspils Augstskolas telpās un pievēršas juridiskajiem aspektiem diskriminācijas novēršanas procesā - tiesiskajam regulējumam ES,  likumdošanai un tiesu praksei Latvijā, kā arī NVO lomai diskriminācijas gadījumos.

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra juristi 15. februārī no plkst. 16.30 līdz 19.00 Ventspils reģionālā NVO atbalsta centra telpās Andreja ielā 7 (4. stāvā), Ventspilī sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem par tiesībām netikt diskriminētam.

Publicēts: 2005-02-08