Informatīvi praktisks seminārs - diskusija skolotājiem par migrācijas jautājumiem

21.februārī Latvijas cilvēktiesību centrs kopā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīkoja semināru - diskusiju skolotājiem par migrācijas jautājumiem.

 

Semināra laikā skolotāji tika informēti par AMITIE projekta rezultātiem un dažādu institūciju (valsts, nevalstisko organizāciju) sniegto atbalstu un sagatavotajiem informatīvajiem resursiem, kas varētu būt noderīgi strādājot ar migrācijas jautājumiem un skolēniem/ viņu ģimenēm no citām valstīm. Tāpat semināra dalībnieki apmainījās ar pieredzi, kas iegūta darbā ar imigrantu bērniem, akcentējot galvenos šķēršļus un izaicinājumus, kā arī rosinot diskusijas par nepieciešamo atbalstu un izmaiņām.

Seminārs tika rīkots starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros.

Pielikumi

Publicēts: 2013-01-22