Apmācības jauniešiem "Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) š.g. 23., 24. un 29. aprīlī organizē trīs dienu apmācību kursu jauniešiem „Naida kurināšanas ierobežošana internetā - saturiskie un tehniskie aspekti”.

Apmācību mērķis ir stiprināt Latvijas mazākumgrupu un jauniešu NVO kapacitāti naida ierobežošanā, celt spējas identificēt naida runu un attīstīt tehniskās prasmes, lai efektīvi reaģētu uz naida kurināšanu internetā.

Apmācībās tiks apskatīta naida runas un naida noziegumu būtība, neiecietības formas, izpausmes un to sekas, tiesiskais regulējums un tiesu prakse. Īpaša uzmanība tiks veltīta antisemītisma izpausmēm, ka arī emocionālajai pazemošanai internetā (cyberbulling). Atsevišķa diena tiks veltīta praktiskām nodarbībām pie datora, kuras laikā dalībnieki apgūs prasmes naida kurināšanas ierobežošanai internetā.

Apmācībās piedalīsies vietējie un starptautiskie eksperti, t.sk pārstāvji no LCC, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes,Drošāka interneta centra, Starptautiskā tīkla pret kibernaidu (INACH) dalīborganizācija no Vācijas Jugendschutz.net, ka arī no Latvijā reģistrētiem sociālajiem tīkliem draugiem.lv un ask.fm.

Pēc apmācību beigām katram dalībniekam būs brīvprātīgi jāveic naidīga satura monitorings internetā, tādējādi praktiski pielietojot iegūtās zināšanas un prasmes.

Apmācībām var pieteikties jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, ar labām latviešu un angļu valodas zināšanām (apmācību darba valodas), kas pārstāv nevalstisko organizāciju un/vai ir ieinteresēti cilvēktiesību veicināšanā.

LCC var segt sabiedriskā transporta izmaksas un naktsmītni (viena nakts) dalībniekiem no Latvijas reģioniem.

Lūdzam, pieteikties apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu office@humanrights.org.lv līdz 16.aprīlim. Vietu skaits ir ierobežots.

Apmācības tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi. Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Kontaktpersona:

Jekaterina Kirjuhina, telefons: 67039290 vai e-pasts jekaterina@humanrights.org.lv

 

 

Pielikumi

Publicēts: 2014-04-03