„Naidam nē” kampaņas uzsākšana Latvijā

Nacionālā kampaņa „NAIDAM NĒ” Eiropas Padomes kustības pret naida runu ietvaros ir uzsākta arī Latvijā.

Kampaņas nacionālais koordinators Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” ietvaros ir Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas cilvēktiesību centru un Izglītības un zinātnes ministriju

Kustība pret naida runu ir kampaņa pret jebkāda veida naida runu internetā (tiešsaistē), īpaši to, kuras visvairāk skar jauniešus. Kampaņa iestājas par līdztiesību, cieņpilnām attiecībām, cilvēktiesībām un dažādību. Kampaņa vērsta pret naida runas, rasisma un diskriminācijas izpausmēm internetā (tiešsaistē).

Šīs kampaņas ietveros paredzēts organizēt izglītojošus pasākumus par naida runu internetā, kā arī informēt par riskiem, ar ko saskaras jaunieši internetā. Plānotas arī mediju izglītošanas aktivitātes. Š.g. oktobrī jau paredzēts izsludināt audio vizuālo konkursu jauniešiem par tematiku „naida runas mazināšana”. Sīkāka informācija sekos. Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstis cieši sadarbojas ar Eiropas Padomi un tās iniciēto Kustību pret naida runu Eiropā, jo Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (2009-2014) viena no horizontālām prioritātēm ir naida runas (hate speech) mazināšana.

Eiropas Padomes kampaņas nacionālais koordinators Latvijā ir Izglītības un zinātnes ministrija.

***

Vairāk par Naidam Nē kustību: www.nohatespeechmovement.org

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#noderiga

Nacionālās kampaņas profils sociālajos medijos: https://www.facebook.com/KustibaPretNaidaRunuLatvija

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds"

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

Publicēts: 2013-09-11