Latvijas Cilvēktiesību centrs ir uzsācis projektu „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi ir uzsācis īstenot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”. Projekta mērķis ir veicināt izpratni un attīstīt indivīdu un plašāku sabiedrības grupu pārstāvju spējas identificēt un efektīvi reaģēt uz naida kurināšanas izpausmēm internetā un citā publiskā vidē.Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši un mazākumtautību pārstāvji , kā arī NVO, kas pārstāv šo grupu tiesības un intereses. Projekta īstenošanas rezultātā tiks celta mazākumtautību un jauniešu NVO kapacitāte naida runas atpazīšanai, nodrošinot apmācību un naidīga satura monitoringu internetā; sagatavots materiāls par antisemītisma izpausmēm, ES/EEZ likumdošanu un tiesu praksi par naida noziegumu seksuālās orientācijas, invaliditātes, u.c. pamatiem, veikts atsevišķu Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu tulkojums latviski; un organizēta starptautiska konference par naida kurināšanas ierobežošanu internetā un citā publiskā vidē.

Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši: no 01.11.2013.-01.11.2015.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā: http://www.sif.lv/. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapās  http://www.eeagrants.lv/ (latviešu valodā) un www.eeagrants.org

Kontaktinformācija: 670939290 vai office@humanrights.org.lv

Publicēts: 2013-12-18