Latvijas Cilvēktiesību centra viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram par tikumiskās audzināšanas vadlīniju izstrādi

Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) viedoklis Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram (VISC) par tikumiskās audzināšanas vadlīniju izstrādi saistībā ar LR Saeimas pieņemtajiem Izglītības likuma grozījumiem, kas paredz pienākumu skolām nodrošināt izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

LCC piedalījās VISC izveidotajā NVO darba grupā tikumiskās audzināšanas vadlīniju izstrādei. Klāt pievienojam saiti uz Dr.iur. Baibas Rudevskas reakciju uz LCC viedokli, kas publicēts arī biedrības “Asociācija Ģimene” mājaslapā http://asociacijagimene.lv/baiba-rudevska-homoseseksuala-dzivesveida-popularizesanas-neatbilstibu-tikumibas-jedzienam/

Pielikumi

Publicēts: 2016-05-12