Latvijas Cilvēktiesību centra alternatīvais ziņojums ANO Vispārējā periodiskā pārskata 3. monitoringa ciklam

2020.gada 15. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs ir iesniedzis savu alternatīvu ziņojumu ANO Vispārējā periodiskā pārskata 3. monitoringa ciklam. 

Šajā ziņojumā pievērsāmies četrām jomām:

  • ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Fakultatīvais protokols un nacionālais preventīvais mehānisms
  • Bērni nepilsoņi
  • Pieeja teritorijai
  • Naida noziegumi un naida runa


Vispārējais periodiskais pārskats (UPR) ir mehānisms, ar kura palīdzību tiek izvērtēta cilvēktiesību situācija visās 193 ANO dalībvalstīs. UPR ciklam ir trīs posmi: 1) cilvēktiesību situācijas izskatīšana noteiktajā valstī; 2) valsts saņemto rekomendāciju un brīvprātīgo solījumu izpilde; 3) ziņojuma par rekomendāciju izpildi un attīstībām cilvēktiesību situācijā iesniegšana. Latvijai šis jau ir trešais UPR cikls (pirmais Latvijas ziņojums tika izskatīts 2011.gadā, otrais 2016.gadā).

Latvijas ziņojumu plānots izskatīt ANO Cilvēktiesību padomes Vispārējā periodiskā pārskata darba grupas 38. sesijas laikā, kas notiks no 2021. gada 3. līdz 14. maijam Ženēvā, Šveicē.

Pielikumi

Publicēts: 2020-12-14