Ir īstenots projekts “Skolas pret naida runu”

No š.g. 15. martā līdz 31. oktobrim, Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” ir īstenojuši Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Skolas pret naida runu”

 

Projekta mērķis bija celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējam uz neiecietības, īpaši naida runas izpausmēm, tādejādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tika organizēti 7 apmācību semināri Rīgas skolēniem. Kopumā semināros piedalījās 171 skolēns gan no skolām ar latviešu valodu apmācību programmu, gan arī no mazākumtautību skolām.  Semināri notika Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Rīgas 85. vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolā, Rīgas 93. vidusskolā, Rīgas kultūru vidusskolā, J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, un Rīgas 75. vidusskolā. Semināros, caur formālām un neformālām izglītības metodēm, jaunieši ir uzzinājuši, kādas ir neiecietības izpausmes un visbiežāk sastopamie pamati, kas ir naida noziegumi un naida runa, kāda ir to ietekme un sekas gan uz indivīdiem, gan uz sabiedrību kopumā. Jaunieši ir uzzinājuši par iespējamiem veidiem, kā var reaģēt uz naida runa izpausmēm gan internetā, gan ārpus tā.

Papildus, 23. un 25. oktobrī tika organizēts apmācību seminārs skolotājiem no Rīgas skolām par to, kā strādāt ar skolēniem par naida runas jautājumiem. Semināra mērķis bija padziļināt skolotāju izpratni par neiecietības un naida runas jautājumiem, to rašanās iemesliem, ietekmi uz savstarpējām attiecībām, un dažādām sekām. Seminārā īpaša uzmanība tika pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei. Seminārā piedalījās 25 pedagogi no 19 Rīgas skolām.

Projekts tika līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Publicēts: 2019-10-31