Ir noslēdzies projekts “Droša skolas vide ikvienam”

Projekts tika īstenots sadarbībā ar Rīgas 75. vidusskolu. Projekta laikā no 2019. gada novembra līdz 2020. gada maijam skolēni iesaistījās interaktīvās un izglītojošās aktivitātēs par tēmām, kas skar stereotipus, aizspriedumus, neiecietību, naida runu un skolēnu savstarpējās attiecības. Kopumā notika 7 nodarbības, tostarp divas tiešsaistē, kurās piedalījās 24 vidusskolēni.

Nodarbību laikā jauniešiem bija iespēja:

- uzzināt kā stereotipi, aizspriedumi, neiecietība un diskriminācija var ietekmēt drošu vidi gan skolā, gan sabiedrībā kopumā;

- uzzināt un diskutēt par dažādiem viņiem svarīgiem jautājumiem, tostarp par sabiedrībā strīdīgiem jautājumiem;

- apmeklēt muzeju “Ebreji Latvijā” un doties ekskursijā pa bijušo Rīgas geto teritoriju;

- apmeklēt Okupācijas muzeju;

- uzzināt par to, kā var reaģēt uz dažādām neiecietības izpausmēm, uzlabojot drošu vidi skolā, padarot to iekļaujošāku un draudzīgāku visiem skolēniem;

- uzzināt par dažādām līdzdalības iespējām jauniešu iniciatīvu un apmaiņas programmās;

- izveidot radošus vēstījumus saviem skolas biedriem, par to, ko viņi ir uzzinājuši projekta laikā;

-  piedalīties Dzīvajā bibliotēkā un noklausīties īpašo viešņu - sievietes, kura savulaik kļuva par pirmo avio piloti Latvijā un studenta no Šrilankas, kurš dzīvo un studē Latvijā, -  motivējošos stāstus.

Programmu izstrādāja un vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra un biedrības “Līdzdalības platforma” eksperti.

Projekta mērķis bija skolas sociālās vides uzlabošana, lai veicinātu skolēnu motivāciju turpināt mācību procesu un līdzdarboties gan skolas, gan ārpus skolas aktivitātēs.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»

Publicēts: 2020-05-29