Diskusija par ekonomiskās krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām Latvijā un Eiropā

Lai apspriestu ekonomiskās krīzes ietekmi uz cilvēktiesībām Latvijā un Eiropā, š.g. 9.oktobrī Rīgā, plkst. 9:30-14:00, Eiropas Savienības Mājā Aspazijas bulvārī 28, konferenču zālē 2. stāvā notiks diskusija, kurā Latvijas Cilvēktiesību centrs aicinājis piedalīties ekspertus, pētniekus un lēmumu pieņēmējus.

Ekonomiskās krīzes apstākļos valsts un pašvaldību iestādes pieņem lēmumus, kas daudzos gadījumos negatīvi ietekmē iedzīvotāju intereses un tiesības. Īpaši negatīvi tiek ietekmētas sociālās un ekonomiskās tiesības, jo šo tiesību realizācija parasti saistīta ar izdevumiem, kuri dažkārt tiek drastiski ierobežoti.

Lai gan šie lēmumi skar lielāko daļu Latvijas iedzīvotāju, un bieži tiek runāts par pieaugošo sociālo spriedzi, tomēr līdz šim nav izvērtēta šo lēmumu ietekme uz atsevišķām cilvēktiesībām, piemēram: tiesības uz dzīvību, taisnīgu tiesu, mājokli, darbu, izglītību, sociālo nodrošinājumu un veselības aizsardzību. Vai ir kāds minimums sociālekonomiskajā jomā, no kā mūsu attīstības līmeņa valsts nevar atteikties nepārkāpjot atsevišķas sociālās, ekonomiskās vai pat politiskās cilvēktiesības? Kāda ir sociālo un ekonomisko tiesību vieta Latvijas un Eiropas cilvēktiesību sistēmā? Vai ir kādi standarti šo tiesību realizācijai citās valstīs? Vai un kā līdzšinējie krīzes lēmumi Latvijā ir ietekmējuši atsevišķas sociālās, ekonomiskās un politiskās cilvēktiesības?

Tie ir daži no jautājumiem, par kuriem plašāk jādiskutē ar ekspertiem un pilsonisko sabiedrību pārstāvjiem, un kuri būtu obligāti jāņem vērā, pieņemot lēmumus par budžetu un pārvaldes iestāžu nepieciešamajām funkcijām.

Ekonomiskas krīzes ietekme uz sociālajām ekonomiskajām tiesībām Latvijā un Eiropā

2009.gada 9. oktobrī

Eiropas Savienības Mājā

Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, konferenču zālē 2. stāvā (Nr. 205)

Programma

9:30 – 10:00    Dalībnieku reģistrācija

10:00 – 10:15   Atklāšana

Ilze Brands-Kehre, Latvijas Cilvēktiesību centra direktore

 

10:15 – 10:30   Ekonomiskā krīze: atklājot sociālo tiesību kā cilvēktiesību nozīmi

Pierre Barge, Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības asociācijas (AEDH) priekšsēdētājs

10:30 – 10:45   Jautājumi

 

10:45 – 11:00   Sociālās tiesības ES tiesību sistēmā un krīzes pārvarēšana

Aleksejs Dimitrovs, jurists, Latvijas Cilvēktiesību Komitejas līdzpriekšsēdētājs

11:00 – 11:15   Jautājumi

 

11:15 – 11:35 Kafijas pauze

 

11:35 – 11:45   Krīzes ietekme uz pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Latvijā

Anhelita Kamenska, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece

11:45 – 12:00   Jautājumi

 

12:00 – 12:15   Krīzes ietekme uz sociālajām un ekonomiskajām tiesībām Latvijā

Boriss Kolčanovs, Latvijas Cilvēktiesību centra pētnieks

12:15 – 12:30   Jautājumi

 

12:30 – 14:00 Diskusija

Publicēts: 2009-10-08