Tiesības uz veselības aizsardzību

Slēgtās iestādes » TIESU SPRIEDUMI » Satversmes tiesas spriedumi

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Nov. 16, 2015

  • Aizliegums ņemt līdzi uz soda izolatoru priekšmetus, ko atļauts turēt kamerā

Satversmes tiesas 2002.gada 22.oktobra spriedums lietā Nr. 2002-04-03 “Par “Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumu” 59.1.6., 66. un 68. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 95. un 111. pantam”.

http://likumi.lv/doc.php?id=67591

  • Tiesību ierobežojumi soda izolatorā

Satversmes tiesas 2004.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr. 2003-15-0106 “Par Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.211 “Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi” 9. un 94. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”.

http://likumi.lv/doc.php?id=87592

  • Pastaigu aizliegums tiem notiesātajiem, kurus tur soda izolatoros

Satversmes tiesas 2009.gada 29.septembra spriedums lietā Nr. 2008-48-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74.panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantam”.

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/priedums_2008_48.htm

  • Ieslodzīto personu dienas uztura normas

Satversmes tiesas 2010.gada 9.marta spriedums lietā Nr. 2009-69-03 “Par Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantam”.

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/spriedums_2009-69-03.htm

 

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.