Spīdzināšanas, cietsirdīgas vai cieņu pazemojošas izturēšanās, nežēlīga vai cilvēka cieņu pazemojoša soda aizliegums

Slēgtās iestādes » TIESU SPRIEDUMI » Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departamenta nolēmumi

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Nov. 17, 2015

Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

Ieslodzīto reliģijas brīvība un pazemojošas attieksmes aizliegums.

Ieslodzītā tiesības saņemt sabiedriski aktuālo informāciju. Ieslodzītā turēšana nepiemērotos apstākļos, kas izpaužas kā pārapdzīvotība un nepietiekams dabiskais apgaismojums.

Pārapdzīvotība kamerā, iespēja notiesātajai personai uzturēties kamerā, kurā nav smēķējošu ieslodzīto, aizliegums iegādāties garšvielas, kancelejas preces un sadzīves ķīmiju.

Apstākļi, kādos persona tiek turēta ārstēšanas laikā, ir vērtējami, ņemot vērā Satversmes 95.panta standartus.

Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem Higiēnas līdzekļu neizsniegšana ieslodzītajam.


Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.