S.K. pret SIA „Ziemeļu nafta” (2008)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Latvijas tiesu prakse

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: jūnijs 19, 2012

(2008., Rīgas Ziemeļu rajona tiesa, mierizlīgums)

S.K. uzskatīja, ka diskriminēta uz dzimuma (grūtniecības) pamata, jo darba devējs, beidzoties darba līguma termiņam, to lauzis, kaut arī bijis nepieciešams darbinieks, kas pildītu degvielas uzpildes stacijas operatora funkcijas.

Starp S.K. un SIA „Ziemeļu nafta” 2007. gada 8. maijā tika noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku līdz 2007. gada 31. augustam, saskaņā ar kuru S.K. tika pieņemta darbā par operatori degvielas uzpildes stacijā „Ziemeļu nafta”. Darba līgums uz noteiktu laiku ticis noslēgts pamatojoties uz noteiktu pagaidu darbu, kas saistīts ar uzņēmuma darbības apjoma paplašināšanos. 19. augustā S.K. bija informējusi darba kolēģus, ka esot grūtniece, bet 31. augustā viņai ticis paziņots, ka ar viņu noslēgtais darba līgums ticis lauzts, jo beidzies tā termiņš. Lai arī SIA „Ziemeļu nafta” ir bijis nepieciešams degvielas uzpildes stacijas operators, viņa, izbeidzoties darba attiecībām, netika informēta par brīvajām darbavietām. S.K. prasībā tiesai lūdza atzīt par prettiesisku darba līguma noslēgšanu uz noteiktu laiku, atzīt tiešās diskriminācijas faktu uz dzimuma pamata un piedzīt no kompānijas atrauto peļņu un morālo kompensāciju 10 000 LVL apmērā.

2008. gada 10. novembrī Rīgas Ziemeļu rajona tiesa apstiprināja pušu noslēgto mierizlīgumu. Saskaņā ar tiesas apstiprināto mierizlīgumu tika noteikts, ka SIA „Ziemeļu nafta” S.K. jāizmaksā 5 000 LVL.[1]


[1] Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa/Lēmums S.K. pret SIA „Ziemeļu nafta” Lieta Nr. C32169607 2008. gada 10. novembrī

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.