Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2013.gada 3.janvāra spriedums lietā Nr. K32-0202-13/6 (naida runa internetā)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » LATVIJAS TIESU SPRIEDUMI » Krimināllikuma 78.panta lietas

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Oct. 30, 2015

Sprieduma datums

2013.gada 3.janvāris

Atsauce

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas  2013.gada 3.janvāra spriedums lietā Nr. K32-0202-13/6 (Nr.11840000612)

Būtiskie fakti lietā

2011.gada 12.janvārī Z.R., atrodoties savā dzīvesvietā, ziņu portālā www.apollo publicētajam rakstam “Policija aizturējusi organizētu grupu aizdomās par ebreju kapu apgānīšanu” ievietoja komentāru: “Apgānīt kapus ir grēks, bet tikai ne to, kas sevi ir iecēluši dieva vietā un visā savas eksistences laikā tik ļoti lielu postu nodarījuši cilvēcei, ka tālāk izdzīvot liekas pat neiespējami”.

Personas aizstāvība

Starp prokuroru un apsūdzēto Z.R. tika noslēgts vienošanās protokols, saskaņā ar ko Z.R. pilnībā atzina sevi par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā un vienojās par sodu – brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem, sodu nosakot nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6 mēnešiem.

Tiesas nolēmums

 

Tika atzīts, ka šādi komentāri objektīvi var izraisīt nacionālo naidu vai  nesaticību. Publiskotais teksts ir rasistisks, provocē uz nacionālo konfliktu, kurina naidu un ir apzināti vērsts uz nacionālās nesaticības izraisīšanu. Paužot atklātu nepatiku pret ebreju tautības cilvēkiem, publiskotā komentāra teksts ir pretrunā un iziet ārpus Latvijas Republikas Satversmes 100.pantā, 1950.gada 4.novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību konvencijas 10.pantā un ANO 1976.gada 23.marta “Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām” 19.panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteiktajām tiesībām uz savu uzskatu un izteiksmes brīvību, brīvību meklēt, saņemt un izplatīt visu veidu informāciju un idejas, neatkarīgi no robežām mutiski, rakstiski, drukājot, vai mākslinieciskās izpausmes formās, vai arī ar jebkuru citu informācijas līdzekļu palīdzību pēc savas izvēles. Turklāt, Z.R. komentāra publiskošana nodara kaitējumu starpnacionālām attiecībām. Tika atzīts, ka ņemot vērā to, ka komentārs tika ievietots pie raksta, kas vēstī par izdarītu noziedzīgu nodarījumu (ebreju kapu apgānīšana, uzzīmējot uz pieminekļiem kāškrustus, kas vērtējams kā atgādinājums par nacistu noziegumiem pret ebrejiem), Z.R. ir publiski paudis atbalstu rasistiska rakstura noziegumiem.

Lietas iznākums

Tiesa apstiprināja starp prokuroru un apsūdzēto noslēgto vienošanos un sodīja Z. R. Ar brīvības atņemšanu uz 6(sešiem) mēnešiem, nosakot sodu nosacīti ar pārbaudes laiku uz 6(sešiem) mēnešiem.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.