Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneša 2011.gada 27.decembra spriedums lietā Nr. K04-0233-11/20 (naida runa internetā)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » LATVIJAS TIESU SPRIEDUMI » Krimināllikuma 78.panta lietas

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Oct. 30, 2015

Sprieduma datums

2011.gada 27.decembris

Atsauce

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneša 2011.gada 27.decembra spriedums lietā Nr. K04-0233-11/20 (Nr.11840002711)

Būtiskie fakti lietā

Persona portālā www.draugiem.lv domu grupā „Ceturtā Tautas Atmoda” ievietoja sekojoša saturas komentāru: „Mēs varetu ta krievvalodīgos sadedzināt, ka to lelli ...(devil)”, „A tev baigi vinjus vajag. Ja ta ir naida kurinashana un to es daru 100%atdevi...Tie mesli tikai aiznem Latvija darba vietas un liek normāliem cilvēkiem pamest valsti.”

Personas aizstāvība

Persona atzina savu vainu. Prokurora iebildi, ka personas rīcību attaisno kaut kad iepriekš noticis konflikts ar krieviski runājošiem jauniešiem, tiesa neņēma vērā, norādot, ka persona uz mazāk smagu noziegumu ir reaģējis ar daudz smagāku noziegumu.

Tiesas nolēmums

Par komentāra saturu atzinumu sniedza Latviešu valodas aģentūra. Pamatojoties uz lietas materiāliem un šo atzinumu, tiesa uzskata personu par vainīgu tīša, smaga noziedzīga nodarījuma veikšanā ar kvalificējošu pazīmi- “imantojot automatizētu datu apstrādes siStēmu”, ti, internetu. Tiesa uzsvēra, ka likumdevējs ir skaidri devis saprast, ka naidu izraisošu darbību veikšana (tai skaitā uzskatu paušana) internetā tiek uzskatīta par ārkārtīgi sabiedriski bīstamu darbību.

Lietas iznākums

Personu atzina par vainīgu 78.panta otrajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma veikšanā, un noteica viņam nosacītu trīs mēnešu cietumsodu, ar pārbaudes laiku viens gads, ņemot vērā to, ka persona ir nepilngadīga, ar labu raksturojumu un iepriekš nav bijusi sodīta.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.