Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneses 2010.gada 18.augusta spriedums lietā Nr.11840003108 (naida runa internetā)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » LATVIJAS TIESU SPRIEDUMI » Krimināllikuma 78.panta lietas

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Oct. 30, 2015

Sprieduma datums

2010.gada 18.augusts

Atsauce

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas tiesneses 2010.gada 18.augusta spriedums lietā Nr.11840003108 (K04-73-10/10)

Būtiskie fakti lietā

 

Persona dažādos interneta portālos ievietoja komentārus, kas pauž naidīgu, izsmējīgu, agresīvu attieksmi gan pret atsevišķām sabiedrības kategorijām un tautībām – geji, policisti, ebreji, krievi, citu rasu pārstāvji, gan pauž atbalstu nacionālsociālistu un rasisma ideoloģijai un pauž viedokli par holokausta attaisnošanu.

Piemēram, portālā libertarieshu-forums.blogiem.lv persona ievietoja šādus komentārus: „Es atšķirībā no lielā vairuma esmu progresīvs cilvēks, kurš tic nevis 2500 gadus vecai utopijai par demokrātiju, bet 20.gs.progresīvākajām idejām par nacionālsociālu valsti”, „Ja libertārieši solidarizējas ar tiem, kas izmanto melus un policiju savu perverso uzskatu uzspiešanai pārējiem, tad tādi libertārieši Latvijā nav vajadzīgi! Praids par jautru pasākumu pārvērstos tad, kad lietā tiktu laisti kalašņikovi. Ar lielāko prieku redzētu kā sabrūk pāris pediņi un policisti pēc izšautas aptveres.”, „Es pieņemsim uzskatu ka visas deģenerācijas ir apkarojamas ar uguni un zobenu”, „ja sabiedrība būs Judenfrei, tad šādas kļūdas tiks izslēgtas” un „Jāni, žīdam nav nekādu tiesību šeit Latvijā latviešiem norādīt ko runāt un kā runāt! It sevišķi pēc tam, ko viņu tauta ir nodarījusi cilvēcei gadsimtu garumā. Tad jau krievam arī ir tiesības pa purnu dot kādam, kas ne tik glaimojoši izsakās par „atbrīvotājiem”. Portālā gay.blogiem.lv persona ievietoja šādus komentārus: „Bet tam es piekrītu ka jācīnās ar cēloņiem nevis sekām. Jācīnās nevis ar pidaru gājieniem, bet jālikvidē cēlonis – jālikvidē hommeksuālisti”, „Es neesmu noziedzinieks, tā kā nevajag bārstīties ar izdomātiem apvainojumiem, pidar! .. es savulaik atceros barikādes un Ždanokas ķērkšanu mikrofonā, un nodomāju ka šis izjūtas man liks visu dzīvi ienīst krievu okupantus un darboties(!) lai viņi no Latvijas pazustu...”.

Citā portālā persona izteicās, ka „Nē nu Roland, rasisms tiešām ir laba un vajadzīga, es teikšu pat nepieciešama, lieta! Jāaizliedz paust tumsonīgos uzskatus, ka vienīgā atšķirība starp baltajiem cilvēkiem un nēģeriem ir dažāda ādas krāsa. Es arī agrāk tā domāju, bet izrādās ka tomēr ir savādāk.”

Personas aizstāvība

Persona atzina, ka komentārus portālos ir ievietojis viņš, paužot savus uzskatus, kas ir viņa vārda brīvība. Persona savu vainu neatzina, sakot, ka apsūdzība ir politizēta, jo viņa uzskati neatbilst vadošajai ideoloģijai Latvijā un ka apsūdzību pret viņu virza dialogi.lv, kas ir viena no „Sorosa” organizācijām. Persona neuzskata, ka viņa komentāri vērsti uz nacionālā, etniskā un rasu naida un nesaticības izraisīšanu.

Tiesas nolēmums

Komentārus analizējuši divi eksperti – eksperts no Valsts valodas aģentūras un Dr.inr.A.Judins, secinot, ka komentāri pauž naidīgu, izsmējīgu un agresīvu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām un atbalsta rasismu un nacionālsociālisma ideoloģiju. Ņemot vērā ekspertu viedokļus un visus citus lietas materiālus, tiesa secina, ka personas vaina par KL 78.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma veikšanu ir pierādīta. Tiesa uzskata, ka personas komentāri nav Satversmes 100.pantā noteiktās vārda brīvības realizācija, jo ikvienam ir jāievēro Cilvēktiesību deklarācijas, ANO deklarācija un starptautiskie līgumi, kuros izteikta prasība ievērot nacionālo un rasu vienlīdzību, aizliegta visu veidu rasu diskriminācija, un cilvēka tiesību ierobežošana pēc viņu etniskās izcelsmes.

Tiesa konstatēja, ka persona ir ierobežoti pieskaitāma, jo viņai piemīt jaukti personības traucējumi un pārvērtējoša rakstura idejas, tomēr tā neizslēdz personas kriminālatbildību, bet tas ir vainu mīkstinošs apstāklis.

Lietas iznākums

Personu atzina par vainīgu pēc KL 78.panta otrās daļas un sodīja ar nosacītu brīvības atņemšanu uz diviem gadiem, nosakot pārbaudes laiku uz diviem gadiem.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.