Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2009.gada 17.februāra spriedums lietā Nr. K04-0096-09/16 (skinhedu uzbrukums Romu tautības personām)

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » LATVIJAS TIESU SPRIEDUMI » Krimināllikuma 78.panta lietas

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Oct. 30, 2015

Sprieduma datums

2009.gada 17.februāris

Atsauce

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas  2009.gada 17.februāra spriedums lietā Nr. K04-0096-09/16 (Nr.11088236107)

Būtiskie fakti lietā

Četras personas, kuras sevi pieskaitīja pie skinhedu radikālās kustības, sludinot nacionālā pārākuma ideju, 2007.gada 13.oktobrī nolēma rīkot akciju ar vardarbības pielietošanu pret čigānu tautības personām. Negatīvā attieksme pret konkrēto tautību tika pamatota ar to, ka čigānu tautības personas tirgo narkotikas. Visi četri grupas dalībnieki devās Maskavas ielas rajonā, lai apstaigātu teritoriju ar mērķi apskatīt apkārtni un sameklēt uzbrukuma objektu. Grupa iegāja vienā no Maskavas ielas mājām un  tad, kad kāpņu telpā ienāca divas personas, grupas dalībnieki viņām uzbruka, pirms tam pasakot, ka nāk melnīgsnējie, melnie. Cietušajiem tika sists ar metāla cauruli un viņi tika spārdīti ar kājām, kā rezultātā cietušajām tika nodarīti viegli miesas bojājumi, kas izraisīja īslaicīgus veselības traucējumus.

2008.gada 9.februārī maršruta taksometra pieturā Satekles ielā, Rīgā augstākminētā personu grupa ieraudzīja divas personas, kuras kļūdaini uzskatīja par čigānu tautības pārstāvjiem. Grupas dalībnieki sāka šīs personas sist, tomēr cietušajiem izdevās izrauties no uzbrucējiem un aizbēgt. Rezultātā vienam no cietušajiem tika nodarīti viegli miesas bojājumi, kas neizraisīja īslaicīgus veselības traucējumus.

Personas aizstāvība

Tiesā apsūdzētie savu vainu viņiem celtajā apsūdzībā pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas atzina pilnībā un izdarīto nožēloja.

Tiesas nolēmums

Tiesa atzina visus četrus apsūdzētos par vainīgiem noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā.

Nosakot sodu tiesa ņēma vērā, ka apsūdzētie ir sekmējuši krimināltiesisko attiecību noregulējumu, izvēloties vienkāršāku procesa veidu – pierādījumu pārbaudes neizdarīšanu tiesas sēdē. Par atbildību mīkstinošiem apstākļiem tika atzīsts fakts, ka apsūdzētie savu vainu ir vaļsirdīgi atzinuši un izdarīto nožēlojuši, kā arī aktīvi līdzdarbojušies noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanā. Savukārt, par atbildību pastiprinošiem apstākļiem tika atzīts fakts, ka noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti atkārtoti, attiecībā pret personām, kas nav sasniegušas 15 gadu vecumu, bez tam, pirmais uzbrukums tika izdarīts apsūdzētajiem (diviem no apsūdzētajiem) atrodoties alkohola reibuma stāvoklī.

Lietas iznākums

Tiesa atzina apsūdzētos par vainīgiem Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīja ar brīvības atņemšanu uz 5(pieciem) gadiem, piespriesto sodu nosakot nosacīti ar pārbaudes laiku uz 3(trīs) gadiem.

No apsūdzētajiem solidāri tika piedzīta kaitējuma kompensācija Ls 20 000 (divdesmit tūkstoši latu) apmērā cietušo labā.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.