PTAC lēmums par reklāmas „Būvniecības ABC Lielveikali” atbilstību normatīvo aktu prasībām (2007)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Latvijas tiesu prakse

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: Feb. 6, 2012

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) pēc savas iniciatīvas uzsāka izvērtēt SIA „FAMAR-DESI” avīzē „5min” Nr.55(399) 19.03.2007. publicētās reklāmas atbilstību Reklāmas likumam, kas nosaka, ka reklāmā aizliegts paust diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu dēļ. Reklāmā redzams tumšādains vīrietis strādnieka tērpā ar virs turbānveidīgi sasieta lakata uzliktu aizsargķiveri, kas saka: „Man’s gribet remontēt Tav’s māja!” Blakus norādīta adrese: Pērnavas 27/29 un teksts: „Viss remontam un būvniecībai. Izņemot importa darbaspēku”, zem tā Būvniecības ABC lielveikalu uzņēmuma logo.

Pēc PTAC lūguma Tiesībsarga birojs sniedza atzinumu, ka reklāma gan veicina ārvalstu viesstrādnieku tiesību ierobežošanu, gan aizskar minētās personas, tādēļ tā atzīstama par diskriminējošu un nav publicējama.

PTAC konstatēja, ka reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām, jo tajā pausta diskriminācija pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, nacionālās vai sociālās izcelšanās dēļ. Reklāma rada negatīvas asociācijas par citas ādas krāsas cilvēkiem, kā arī negatīvu iespaidu par šādu cilvēku darba spējām un to iespējamo atrašanos mūsu sabiedrībā.

PTAC konstatēja, ka reklāmas devējs SIA „FAMAR-DESI” ir pieļāvis aizliegtas reklāmas izplatīšanu un pieļautais pārkāpums ir smags, jo skar demokrātiskai sabiedrībai vitāli svarīgas un fundamentālas vērtības. Izplatot reklāmu, kurā tiek pausta diskriminācija, tiek radīts pamats sabiedrības šķelšanai. PTAC piemēroja SIA „FAMAR-DESI” naudas sodu Ls 5000.00 apmērā.

Nosakot naudas soda apmēru, tika ņemti vērā vairāki apstākļi: reklāmas plašā pieejamība, pārkāpuma smagums un pārkāpēja mantiskais stāvoklis.[1]

[1]  PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS, Lēmums Nr. E03-RIG – 132, Rīgā, 2007. gada 17.aprīlī

 Administratīvā apgabaltiesa, lēmums lietā Nr.A42503307, Rīgā, 2007.gada 8.oktobrī

Pielikumi

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.