Labklajības Ministrijas pētījumi par dzimumu līdztiesību

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Pētījumi un ziņojumi » Pētījumi par dzimumu līdztiesību

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: jūnijs 26, 2012

Pētījumi par dzimumu līdztiesību pieejami: Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā „Dzimumu līdztiesība” http://www.lm.gov.lv/text/146 un Resursu centra sievietēm ‘Marta’ mājas lapā http://www.marta.lv/vnew.php?lang=lv&id=12 

Tostarp:

  • Pozitīvā diskriminācija izglītībā, politikā un nodarbinātībā: citu valstu prakse

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts „Atvērtu darba tirgu sievietēm” informācijas dokuments. 2006. gada oktobris  

  • Rokasgrāmata dzimumu līdztiesības integrētās pieejas īstenošanai nodarbinātības politikā (European Commision Manual for Gender Mainstreaming of Employment Policies)

Eiropas Komisija, 2007 

  • Dzimumu līdztiesības aspekti darba tirgū

Eiropas Savienības struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”, 2006

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.