O.O. pret SIA „Sabiles Baroni” (2008)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Tiesu prakse » Latvijas tiesu prakse

Gads: 2012 | Ievietošanas datums: jūnijs 25, 2012

(2008., Tukuma rajona tiesa, 2008., Zemgales apgabaltiesa, mierizlīgums)

O.O., vīrietis vidējos gados, ar atbilstošu oficianta kvalifikāciju, uzskatīja, ka diskriminēts pēc dzimuma, jo, atsaucoties uz laikrakstā ievietotu sludinājumu par darba vakanci oficiantei/-am, darba intervijas laikā viņam pateikts, ka darba devējs “labprātāk pieņemtu darbā gados jaunas sievietes”.

2008. gada maijā, O.O., atsaucoties uz laikrakstā ievietotu sludinājumu par darba piedāvājumu „pavāram (-ei) un oficiantei (-am)”, piezvanīja uz sludinājumā norādīto telefonu un tika uzaicināts uz darba interviju kafejnīcā Kandavā. Prasītājs pretendēja uz oficianta amatu, jo ir diplomēts 4. kategorijas oficiants. Sarunas laikā SIA „Sabiles Baroni” valdes locekle paziņoja, ka oficianti nepieciešami kafejnīcā viesu namā, un izteikusies, ka labprātāk pieņemtu darbā gados jaunas sievietes. 21. maijā, interesējoties par savām darba izredzēm, O.O. ticis informēts, ka darbā pieņemta sieviete. 27. maijā O.O. iesniedza prasību par diskrimināciju uz dzimuma pamata un lūdza piedzīt no atbildētājas morālo kompensāciju 5 000 LVL un transporta izdevumus 20 LVL. Atbildētāja neatzina prasību, norādot, ka darba intervijā nav uzdoti diskriminējoši jautājumi un ka darbā nav pieņemta neviena persona, jo darba devēja plāni mainījušies.

Pirmās instances Tukuma rajona tiesa diskriminācijas faktu neatzina un prasību noraidīja. Tiesa konstatēja, ka ar Valsts ieņēmuma dienesta ziņām pierādīts, ka pēc darba sludinājuma publicēšanas darbā pieņemta tikai pavāre, bet neviens oficiants. Tā secināja, ka O.O. darba tiesisko attiecību nodibināšana atteikta komerciālu apsvērumu dēļ. O.O. spriedumu pārsūdzēja. 2008. gada 20. novembrī Zemgales apgabaltiesa apstiprināja mierizlīgumu, ar kuru tika noteikts, ka SIA „Sabiles Baroni” apņemas O.O. izmaksāt kompensāciju 800 LVL apmērā četru mēnešu laikā.[1]

[1] LR Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija lēmums 2008. gada 20. novembrī Lietā nr. C 37056908.

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.