Naida noziegumu sastāvs un izpausmes formas

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » NAIDA NOZIEGUMI UN NAIDA RUNA

Gads: 2015 | Ievietošanas datums: Aug. 24, 2015

Naida noziegumi sastāv no divām daļām:

  • Tas ir krimināls nodarījums (piemēram, fizisks uzbrukums, zādzība, laupīšana utt.) Ja nav krimināla nodarījuma, tad nav naida nozieguma;
  • Noziedzīga darbība ir izdarīta ar konkrētu motīvu, tas nozīmē, ka uzbrucējs apzināti ir izvēlējies mērķi dēļ īpašībām, ko aizsargā noteikti tiesību akti.[1]

Naida motivētiem noziegumiem var būt dažādas izpausmes formas:

  • Dažādi izteikumi (piem., draudi vai aizskārumi), kas var būt mutiski vai rakstiski,
  • Īpašuma bojāšana (izsisti logi, pārdurtas automašīnu riepas, u.c.),
  • Kapu apgānīšana,
  • Rasistiska vai cita naidīga satura materiālu izplatīšana (skrejlapas, grāmatas, u.c.),
  • Aizvainojoši grafiti,
  • Fizisks uzbrukums.


[1] OSCE ODIHR, Hate Crime Laws, A Practical Guide, 2009, p. 16, pieejams: http://www.osce.org/odihr/36426?download=true

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.