KANTAR: Dzimuma diskriminācijas vērtējums darba vidē Latvijas un citu ES valstu iedzīvotāju vidū (2019)

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem » Pētījumi un ziņojumi » Aptaujas par diskrimināciju

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: Dec. 14, 2021

Latvijā aptauju Special Eurobarometer 493: Discrimination in the EU (including LGBTI) ietvaros veica pētījumu kompānija Kantar laikā no 2019. gada 9. līdz 21. maijam, ar datorizētu tiešo interviju iedzīvotāju dzīvesvietās starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1007 Latvijas pilsoņu vecumā no 15 gadiem. Kopumā aptauja tika veikt divdesmit astoņās Eiropas Savienības dalībvalstīs (aptaujāti 27 438 respondenti). Jaunākie Eurobarometer pētījuma dati par šo tēmu atklāj, ka piektā daļa jeb 20% Latvijas iedzīvotāju-pilsoņu uzskata, ka diskriminācija dzimuma dēļ valstī ir izplatīta problēma. Rezultāti rāda, ka dzimumu diskriminācija arvien ir neērts temats sabiedrībā, taču iekļaujoša un dzimumu līdztiesībā balstīta darba vide un darba devēji ir tie, kuri var šo situāciju ietekmēt pozitīvi un mainīt.

https://www.kantar.lv/tnsab60/ka-dzimuma-diskriminaciju-un-paveikto-daudzveidibas-veicinasana-darba-vide-verte-latvijas-un-citu-es-valstu-iedzivotaji/

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.