Eiropas Komisija, ES stratēģija par cietušo tiesībām (2020. - 2025. gads),

Datubāze par naida runas un naida noziegumu jautājumiem » Ziņojumi, pētījumi, publikācijas » Dažādi ziņojumi

Gads: 2021 | Ievietošanas datums: jūnijs 30, 2021

Šī pirmā ES stratēģija par cietušo tiesībām iezīmē Komisijas darbu laikposmā no 2020. gada līdz 2025. gadam. Tā aicina rīkoties arī citus dalībniekus, tostarp ES dalībvalstis un pilsonisko sabiedrību. Tā pievērš sevišķu uzmanību tādu cietušo īpašajām vajadzībām, kas piedzīvojuši ar dzimumu saistītu vardarbību. ES darīs visu iespējamo, lai novērstu un apkarotu ar dzimumu saistītu vardarbību un atbalstītu un aizsargātu šādos noziegumos cietušos. ES spēks ir tās daudzveidībā. Tāpēc ES darīs visu iespējamo, lai novērstu un apkarotu naida noziegumus visās to izpausmēs, t. sk. rasistiskus, antisemītiskus, homofobiskus vai transfobiskus naida noziegumus.

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/8a8629a872e48c8e0172f132ade50a4f.do

Datubāze

No 1. 01.2021 līdz 31.12.2022. datubāze par diskriminācijas un naida runa/naida noziegumu jautājumiem tiek papildināta projektā "Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību - informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība". Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Datubāze par diskriminācijas jautājumiem ir izveidota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs datubāzes saturu pilnībā atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

No 1.09.2015 līdz 30.11.2015 datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu "Slēgtās iestādes" Atvērtās sabiedrības institūta (OSI-Assistance Foundation) finansētā projekta - "OPCAT ratifikācijas veicināšana Latvijā"


No 1.11.2013 līdz 1.11.2015 datu bāze tiek papildināta ar jaunu sadaļu par naida noziegumu un naida runas jautājumiem Sabiedrības integrācijas fonda atbaltītā projekta "NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.


2012.gadā (aprīlī, maijā, jūnijā) datu bāze par diskriminācijas jautājumiem papildināta projektā "Atšķīrīgs klients daudzveidīgā Latvijā: stiprinot pretdiskriminācijas kapacitāti"(IF/2010/3.1./01) ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros (vadošā iestāde LR Kultūras Ministrija)

 

2011.gadā datu bāze par diskriminācijas jautājumiem tika papildināta projekta „Diskriminācijas gadagrāmata: no likumdošanas līdz tiesu praksei” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.