Jaunākās ziņas

Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “AMITIE CODE – Gūstot labumu no attīstības”

Jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “AMITIE CODE – Gūstot labumu no attīstības”

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Boloņas pašvaldība un tas tiek īstenots Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā. Projekta aktivitātes Latvijā īsteno Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  un Latvijas Cilvēktiesību centrs. 

Publicēts : 2017-01-02 Lasīt vairāk...

Ārvalstu studentu/imigrantu aptauja par saskarsmi ar neiecietības izpausmēm Latvijā. Rezultātu apkopojums

Jaunumi

Ārvalstu studentu/imigrantu aptauja par saskarsmi ar neiecietības izpausmēm Latvijā. Rezultātu apkopojums

2016. gada septembrī un oktobrī LCC veica ārvalstu studentu/imigrantu pieredzes un vajadzību apzināšanu saistībā ar diskriminācijas un neiecietības izpausmēm Latvijā. Šim nolūkam tika veiktas intervijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem vai pārstāv to intereses, kā arī veikta Latvijā studējošo ārvalstu studentu tiešsaistes anonīma aptauja.

Publicēts : 2016-12-15 Lasīt vairāk...

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

Jaunumi

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

2016. gada 31. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”.  Seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt plašāku informāciju un sekmēt NVO un citu interesentu izpratni par aktuāliem jautājumiem, kuri ir saistīti ar ticības un pārliecības brīvību gan plašākā Eiropas, gan Latvijas kontekstā, īpašu izmanību pievēršot diskriminācijas un neiecietības novēršanai uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata. Seminārs tika organizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā” (līguma Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/040/18) ietvaros.

Publicēts : 2016-10-31 Lasīt vairāk...