Jaunākās ziņas

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

Jaunumi

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

2016. gada 31. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”.  Seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt plašāku informāciju un sekmēt NVO un citu interesentu izpratni par aktuāliem jautājumiem, kuri ir saistīti ar ticības un pārliecības brīvību gan plašākā Eiropas, gan Latvijas kontekstā, īpašu izmanību pievēršot diskriminācijas un neiecietības novēršanai uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata. Seminārs tika organizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā” (līguma Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/040/18) ietvaros.

Publicēts : 2016-10-31 Lasīt vairāk...

Seminārs “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”

Jaunumi

Seminārs  “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”

2016. gada 31. oktobrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”. Imigrācijas kontekstā dažādās Eiropas valstīs pieaug reliģiskā daudzveidība, taču vienlaikus daudzviet mazinās ticīgo skaits, ka arī dominējošās reliģijas sastopas ar jauniem izaicinājumiem. Atsevišķu mazākuma reliģiju pārstāvji nereti cieš no diskriminācijas un neiecietības izpausmēm reliģiskās piederības dēļ. Tajā pašā laikā, reliģiskā piederība arvien biežāk nokļūst drošības un pretterorisma apsvērumu lokā.

Publicēts : 2016-10-25 Lasīt vairāk...

Ir novadīts otrais mācību semināru cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Jaunumi

Ir novadīts otrais mācību semināru cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Ir novadīts mācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Mācības tiek īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projektā iesaistītajās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

Publicēts : 2016-10-21 Lasīt vairāk...

Uzsākts otrais mācību cikls pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Jaunumi

Uzsākts otrais mācību cikls pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru uzsāk Rīgas izglītības iestāžu pedagogu četru dienu mācības „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”. Mācību mērķis ir veicināt skolotāju izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, ka arī attīstīt prasmes strādāt ar migrantu izcelsmes un reemigrantu skolēniem, kuriem jāpalīdz iekļauties izglītības procesā Latvijā.

Publicēts : 2016-10-11 Lasīt vairāk...