Jaunākās ziņas

Ir noslēdzies starptautisks projekts „Gūstot labumu no attīstības” jeb AMITIE CODE

Jaunumi

Ir noslēdzies starptautisks projekts „Gūstot labumu no attīstības” jeb  AMITIE CODE

Ir noslēdzies starptautisks projekts „ Gūstot labumu no attīstības” jeb AMITIE CODE (Capitalizing On DEvelopment), kuru Rīgā īstenoja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības kultūras un sporta departamentu. Kopumā projekts ir īstenots sešās ES valstīs –  Itālijā - Boloņā, Latvijā – Rīgā, Spānijā - Seviļā, Portugālē - Lūrešā, Francijā - Tulūzā un Vācijā - Hamburgā. Projekta vadošais partneris ir Boloņas pašvaldība (Itālija). 

Publicēts : 2018-01-19 Lasīt vairāk...

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Publikācijas

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Pētījums atspoguļo attīstību naida noziegumu un naida kurināšanas novēršanas jomā Latvijā laika periodā no 2014. gada. Tā ir saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, pārņemot ES Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (4. pants) un ES Cietušo atbalsta direktīvas prasības, gan oficiālu un neoficiālu datu vākšanu par naida noziegumiem, gan pētniecību par šiem jautājumiem. Pētījumā arī apkopotas starptautisko cilvēktiesību uzraudzības mehānismu (ANO, Eiropas Padome) nesenas rekomendācijas Latvijai naida noziegumu un naida runas apkarošanai.

Publicēts : 2017-12-28 Lasīt vairāk...

Seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem "Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja"

Jaunumi

Seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem "Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja"

2017.gada 19.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvjiem organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja”. 

Publicēts : 2017-12-21 Lasīt vairāk...