Jaunākās ziņas

Latvijas Cilvēktiesību centrs kļuvis par ECRE (Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos) dalīborganizāciju.

Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību centrs kļuvis par ECRE (Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos) dalīborganizāciju.

Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (turpmāk – ECRE) ir apvienība, kurā ietilpst 101 nevalstiskā organizācija no 41 Eiropas valsts un kuras pirmsākumi meklējami 1974. gadā. https://www.ecre.org/our-work/  ECRE misija ir aizsargāt un veicināt bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesības Eiropā un Eiropas ārpolitikā. ECRE sastāvā ir ne vien starptautiskās nevalstiskās organizācijas, bet arī vietējā mēroga NVO, kas vēlas sniegt ieguldījumu bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesību attīstībā.

Publicēts : 2019-02-15 Lasīt vairāk...

Seminārs „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”

Jaunumi

Seminārs „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”

2018.gada 14.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”.

Publicēts : 2018-12-13 Lasīt vairāk...

Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā - PONGO

Projekti

Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā - PONGO

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Igaunijas Cilvēktiesību centru (Estonian Human Rights Centre), Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu (Human Rights Monitoring Institute), kā arī Lietuvas personu ar invaliditāti asociāciju (Lithuanian Disability Forum) īsteno Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Policijas un NVO sadarbība cīņā ar naida noziegumiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.”  

Publicēts : 2018-09-01 Lasīt vairāk...