Jaunākās ziņas

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Publikācijas

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Pētījums atspoguļo attīstību naida noziegumu un naida kurināšanas novēršanas jomā Latvijā laika periodā no 2014. gada. Tā ir saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, pārņemot ES Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (4. pants) un ES Cietušo atbalsta direktīvas prasības, gan oficiālu un neoficiālu datu vākšanu par naida noziegumiem, gan pētniecību par šiem jautājumiem. Pētījumā arī apkopotas starptautisko cilvēktiesību uzraudzības mehānismu (ANO, Eiropas Padome) nesenas rekomendācijas Latvijai naida noziegumu un naida runas apkarošanai.

Publicēts : 2017-12-28 Lasīt vairāk...

Seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem "Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja"

Jaunumi

Seminārs juridiskās palīdzības sniedzējiem "Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja"

2017.gada 19.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs kopā ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Ziemeļeiropas reģionālās pārstāvniecības pārstāvjiem organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Strukturālā pieeja”. 

Publicēts : 2017-12-21 Lasīt vairāk...

Seminārs „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”

Jaunumi

Seminārs „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”

2017. gada 20. decembrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) sadarbībā ar Valsts policijas koledžu organizēja semināru „Naida motivēti noziegumi/runa – izaicinājumi Latvijai”. Seminārs notika projekta “Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā” ietvaros, kurā iesaistītas NVO un akadēmiskas institūcijas no Zviedrijas, Čehijas Republikas, Lielbritānijas un Īrijas.

Publicēts : 2017-12-21 Lasīt vairāk...

Īstenots projekts “Saki NĒ naida runai!”

Jaunumi

Īstenots projekts “Saki NĒ naida runai!”

No šī gada 1. marta līdz 13. novembrim Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” ir īstenojuši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstīto projektu “Saki NĒ naida runai!”. Projekta mērķis bija celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem un reaģēšanas iespējām uz neiecietības, īpaši naida runas, izpausmēm, tādējādi veicinot tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret dažādām grupām un to integrāciju sabiedrībā.

Publicēts : 2017-11-13 Lasīt vairāk...

Palīgmateriāls skolotājiem "Saki NĒ naida runai!"

Publikācijas

Palīgmateriāls skolotājiem "Saki NĒ naida runai!"

Šī palīgmateriāla mērķis ir sniegt pedagogiem ieskatu par to, kas ir neiecietība, naida runa un naida noziegumi. Materiāls skaidro, kā izpaužas neiecietība, naida noziegumi un naida runa, kādu ietekmi un sekas tie atstāj uz indivīdiem un sabiedrību kopumā, kā arī sniedz ieteikumus, kā reaģēt uz šādām izpausmēm. Materiālu var izmantot, gatavojoties sociālo zinību priekšmetu stundām, audzināšanas stundām vai reaģējot uz dažādām situācijām skolā vai ārpus tās.

Publicēts : 2017-11-13 Lasīt vairāk...