Notika seminārs juristiem par patvēruma jautājumiem

Otrais šī gada seminārs par aktuālajiem patvēruma tiesību jautājumiem, ko organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs  norisinājies Rīgā, ES mājā 19. decembrī. Seminārs notika ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) finansēta projekta ietvaros.

Gada noslēdzošais pasākums tika veltīts ģeopolitiskajiem izaicinājumiem patvēruma jomā un ģimenes atkalapvienošanās problemātikai.

Tika analizēts īpašo tiesisko režīmu jēdziens un būtība, tiesību uz ģimenes dzīvi tvērums, ierobežojumu samērīgums un leģitimitāte, kā arī iespējamie risinājumi, lai novērstu nepamatotu nolēmumu riskus. Semināra ietvaros tika prezentēts gan teorētisks izklāsts, gan tika risināti praktiskie uzdevumi. Īpaši būtu jāatzīmē semināra laikā notiekošās diskusijas, viedokļu un pieredzes apmaiņa un profesionālā un konsutruktīvā gaisotne, kas apvienoja vairāk kā 20 dalībniekus.

Semināru noslēdzot, dalībnieki saņēma pateicības apliecības, kas vēlreiz apstiprina viņu spējas un interesi attīstīties un attīstīt arī Latvijas tiesību sistēmu.

Attachments

Published: 2023-12-21