Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību centrs kļuvis par ECRE (Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos) dalīborganizāciju.

Latvijas Cilvēktiesību centrs kļuvis par ECRE (Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos) dalīborganizāciju.

Eiropadome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (turpmāk – ECRE) ir apvienība, kurā ietilpst 101 nevalstiskā organizācija no 41 Eiropas valsts un kuras pirmsākumi meklējami 1974. gadā. https://www.ecre.org/our-work/  ECRE misija ir aizsargāt un veicināt bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesības Eiropā un Eiropas ārpolitikā. ECRE sastāvā ir ne vien starptautiskās nevalstiskās organizācijas, bet arī vietējā mēroga NVO, kas vēlas sniegt ieguldījumu bēgļu, patvēruma meklētāju un citu piespiedu kārtā pārvietotu personu tiesību attīstībā.

Publicēts : 2019-02-15 Lasīt vairāk...

Seminārs „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”

Seminārs „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”

2018.gada 14.decembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem un praktizējošiem zvērinātiem advokātiem „Starptautiskās aizsardzības vajadzības izvērtēšana. Izcelsmes valsts informācija, bērnu tiesības un juridiskā tehnika argumentācijas veidošanā”.

Publicēts : 2018-12-13 Lasīt vairāk...