Jaunākās ziņas

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

Jaunumi

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

2006. gada 28. augustā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru par naida noziegumiem un policijas lomu un pieredzi naida noziegumu novēršanā Rīgā un citās Eiropas pilsētās. Seminārs norisinājās Nīderlandes Ārlietu ministrijas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Kapacitātes celšana diskriminācijas novēršanai Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Publicēts : 2006-09-14 Lasīt vairāk...

Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Publikācijas

 Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju vajadzību izvērtējums

Latvijā, tāpat kā daudzās jaunajās ES dalībvalstīs, psihiatriskās slimnīcas un sociālās aprūpes centri psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem pagaidām ir visizplatītākā aprūpes forma. 2005. gada janvārī Latvija kopā ar citām Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģiona valstīm parakstīja Garīgās veselības deklarāciju un Garīgās veselības rīcības plānu Eiropai laikposmam no 2005. līdz 2010. gadam, kas prasa attiecīgajām varas institūcijām katrā dalībvalstī ieviest ar starptautiskajiem standartiem saskaņotu garīgās veselības aprūpes politiku un likumdošanu un attīstīt sabiedrībā balstīto aprūpi personām ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem, lai aizstātu aprūpi lielajās institūcijās. Tomēr līdz šim deinstitucionalizācija un sabiedrībā balstītu aprūpes pakalpojumu veidošana noris lēni. 

Publicēts : 2006-07-20 Lasīt vairāk...