Jaunākās ziņas

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Publikācijas

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Latvijā ir aptuveni 100 slēgto iestāžu: 9 psihoneiroloģiskās slimnīcas, 31 sociālās aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, 15 ieslodzījuma vietas, 28 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas, aizturēšanas kameras robežkontroles punktos, nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne „Olaine”, un citas iestādes, kurās atrodas personas, kam ar varas sankciju atņemta brīvība. Projekta ietvaros tika veiktas 102 monitoringa vizītes, tajā skaitā 15 vizītes psihoneiroloģiskajās slimnīcās, 23 vizītes sociālās aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem, 21 vizīte uz valsts un pašvaldību policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās, 22 vizītes cietumos un 21 vizīte vietās, kur tiek aizturēti nelegālie imigranti un izmitināti patvēruma meklētāji.

Publicēts : 2006-09-24 Lasīt vairāk...

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Jaunumi

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Latvijas valsts jau kopš 1997. gada regulāri pārkāpj Eiropas Cilvēktiesības konvencijas 5. panta 4. daļu, kas paredz, ka ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu ir tikai tiesas vai tiesai līdzvērtīgas institūcijas kompetencē. Šī norma paredz, ka tiesai, nekavējoties jālemj vai personas aizturēšana ir likumīga un jādod norādījums par personas atbrīvošanu, ja aizturēšana ir nelikumīga. Tomēr Latvijā, ievietojot cilvēku psihoneiroloģiskajā slimnīcā pret tā gribu, cilvēkam brīvību var atņemt vien ar trīs ārstu konsīlija lēmumu.

Publicēts : 2006-09-15 Lasīt vairāk...

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

Jaunumi

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

2006. gada 28. augustā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru par naida noziegumiem un policijas lomu un pieredzi naida noziegumu novēršanā Rīgā un citās Eiropas pilsētās. Seminārs norisinājās Nīderlandes Ārlietu ministrijas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Kapacitātes celšana diskriminācijas novēršanai Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Publicēts : 2006-09-14 Lasīt vairāk...