UNHCR rakstu konkurss žurnālistikas un komunikāciju studentiem "Bēgļi uz mūsu sliekšņa - kāpēc?"

UNHCR Reģionālais birojs Baltijas un Ziemeļvalstīs sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru un laikrakstu Diena organizē rakstu konkursu žurnālistikas un komunikāciju zinātņu studentiem Baltijas un Ziemeļvalstīs "Bēgļi uz mūsu sliekšņa - kāpēc?".

Cilvēki pasaulē ir nepārtrauktā kustībā! Kuri starp viņiem ir bēgļi? Kāpēc viņi ir šeit?

Rakstiet vietējā, nacionālā vai Eiropas kontekstā. Jūs varat rakstīt faktoloģiski vai arī emocionāli. Rakstiet par politikas jautājumiem vai cilvēkiem. Rakstiet latviešu valodā. 

Latvijas konkursa uzvarētāja raksts tiks publicēts laikrakstā Diena šī gada jūnijā.

Visa konkursa uzvarētājs, kas tik izvēlēts starp valstu uzvarētājiem, tiks aicināts pievienoties UNHCR ikgadējam Ziemeļvalstu preses braucienam, kura mērķis ir iepazīt bēgļu situāciju, šī gada rudenī.

Darbus dalībai konkursā var iesniegt līdz 2009. gada 8. maijam.

Vairāk informācijas www.whyaretheyhere.org

Oпубликованный: 2009-04-08