SABIEDRĪBAS, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU, AKTĪVU CILVĒKU KONSULTĀCIJAS RISINĀJUMIEM BĒGĻU UZŅEMŠANAS JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANAI LATVIJĀ

Š.g. 26.oktobrī Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām, tostarp Latvijas Cilvēktiesību centru, organizē SABIEDRĪBAS, BIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU, AKTĪVU CILVĒKU KONSULTĀCIJAS RISINĀJUMIEM BĒGĻU UZŅEMŠANAS JAUTĀJUMU KOORDINĒŠANAI LATVIJĀ. Pasākums notiks Nordic Club House (Kalēju ielā 3).

Konsultācijas vienkopus pulcēs aptuveni 100 biedrību un nodibinājumu, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvjus kā arī aktīvus cilvēkus un ekspertus – tie, kuri vēlas un var sadarboties atbalstam bēgļu uzņemšanai Latvijā.

Latvijas Cilvēktiesību centrs aicina Jūs piedalīties šajā pasākumā, jo īpaši risinājumu konsultācijā "Juridiskais atbalsts iegūstot statusu"(sk. pasākuma programmu pielikumā). Šīs diskusijas mērķis ir pārrunāt aktuālos jautājumus, kas skar juridisko darbu ar patvēruma meklētājiem, identificējot iespējas, esošos resursus, problēmas, risinājumus un iespējamo sadarbību (sk. anotāciju zemāk).

PIETEIKTIES PASĀKUMAM LĪDZ 22.OKTOBRIM VAR ŠEIT -  http://visidati.lv/aptauja/1113588947/

Juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem iegūstot statusu - anotācija

Kaut arī patvēruma meklētājiem ir tiesības lūgt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, lai pārsūdzētu  PMLP negatīvo lēmumu tiesā,  starptautisko organizāciju rekomendācijas un prakse liecina, ka juridiskās konsultācijas un juridiskā palīdzība ir nepieciešama jau no paša sākuma, patvēruma meklētājam ierodoties Latvijā. Ir svarīgi sekot līdzi tam, ka patvēruma meklētājs netiek izraidīts uz valsti, kur var saskarties ar vajāšanu vai smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Juridiskā palīdzība skar ne tikai konsultācijas un pieteikumu tiesā sagatavošanu, bet arī informācijas vākšanu par izcelsmes valstīm un īpašas zināšanas darbam ar mazaizsargātām grupām (nepilngadīgie, personas ar īpašām vajadzībām, vardarbības upuri utt.). NVO pārstāvji, juristi, kā arī citi
speciālisti - ir personas, pie kam patvēruma meklētāji bieži vien griežas pēc palīdzības. Kuras organizācijas/personas un kādā veidā būs gatavas strādāt ar patvēruma meklētājiem un, nepieciešamības gadījumā, - sniegt juridisko palīdzību? Diskusijas mērķis ir pārrunāt aktuālos jautājumus, kas skar juridisko darbu ar patvērumameklētājiem, identificējot iespējas, esošos resursus,
problēmas, risinājumus un iespējamo sadarbību.

 

 

 

Attachments

Oпубликованный: 2015-10-20