Piesaki savu video konkursā „Naida runai internetā-NĒ!” un laimē vērtīgu datortehniku!

Eiropas Padomes kampaņas „Naidam - Nē!” ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gada 24. martā izsludina video konkursu jauniešiem ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” un Norvēģijas vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu.

Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par naida runu internetā, tās formām, negatīvo ietekmi, sekām, kā arī veicināt iecietību internetā un sabiedrībā kopumā.

Konkursā aicināti piedalīties 16-20 g.v. jaunieši un savus darbus iesniegt Sabiedrības integrācijas fondā līdz 2014.gada 23.aprīlim. Konkursa nolikums, pieteikšanās anketa un sīkāka informācija ir pieejama www.sif.lv mājas lapā (spied uz sirdi: NAIDAM NĒ!)

Jaunieši savus video darbus var iesniegt 2 kategorijās:
- izglītojošs video par naida runu internetā;
- Latvijas nacionālās kampaņas „Naidam nē!” reklāmas video.

Konkursa uzvarētājiem būs iespēja iegādāties datortehniku 600 eiro apmērā, kā arī izkopt savas prasmes pie kāda Latvijā pazīstama reklāmas vai sabiedrisko attiecību speciālista.

Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstis cieši sadarbojas ar Eiropas Padomi un tās iniciēto Kustību pret naida runu Eiropā, jo Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (2009-2014) viena no horizontālām prioritātēm ir naida runas (hate speech) mazināšana.

Kustība pret naida runu ir kampaņa pret jebkāda veida naida runu internetā (tiešsaistē), īpaši to, kuras visvairāk skar jauniešus. Kampaņa iestājas par līdztiesību, cieņpilnām attiecībām, cilvēktiesībām un dažādību. Kampaņa vērsta pret naida runas, rasisma un diskriminācijas izpausmēm internetā (tiešsaistē).

Papildus informāciju var iegūt, zvanot uz Sabiedrības integrācijas fonda Kampaņas pret naida runu internetā koordinatorei Gundegai Rupenheitei pa tālruni: 67078214, vai rakstot uz e-pastu: Nohate@sif.lv

Informācija par Naidam nē kustību/kampaņu:

Vairāk par Naidam Nē kustību: www.nohatespeechmovement.org

Eiropas Padomes kampaņas mājas lapa: http://blog.nohatespeechmovement.org/

Kustības pret naida runu Facebook lapa: https://www.facebook.com/nohatespeech

Sabiedrības Integrācijas fonda mājas lapā: http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#noderiga

Kustības pret naida runu Latvijā Facebook lapa: https://www.facebook.com/KustibaPretNaidaRunuLatvija

Eiropas Padomes Kustības pret naida runu internetā ietvaros izstrādātais instruments  skolu skolotājiem, jaunatnei un Nevalstiskajām organizācijām "Rokasgrāmata cīņai ar naida runu internetā izmantojot cilvēktiesību aspektu": http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv#noderiga

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu

http://www.sif.lv/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=121&lang=lv

EEZ finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: www.eeagrants.org

 

 

Attachments

Oпубликованный: 2014-03-27