Izpēte par naida noziegumiem, kas ir vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti

Latvijas Cilvēktiesību centrs veic izpēti par naida noziegumiem, kas ir vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti. Lūdzam atsaukties nevalstiskās organizācijas, cietušos vai personas, kas bija liecinieki šādiem noziegumiem, lai sniegtu Jūsu rīcībā esošo informāciju.

Ar naida noziegumiem pret cilvēkiem ar invaliditāti tiek saprasti kriminālnoziegumi, kas vērsti pret personu un kuru motīvs ir aizspriedumi vai naids pret personu, tās invaliditātes dēļ. Tie var būt gan fiziski uzbrukumi, gan verbāla vai rakstiska aizskaršana (naida runa). Piemēram, cilvēks kurš pārvietojas ratiņkrēslā, tiek apzināti izgrūst no tā, vai institūcijā dzīvojoši cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, tiek regulāri apsaukāti un/vai fiziski ietekmēti.

2014. gada 25. septembrī Saeima veica grozījumus Krimināllikumā, nosakot atbildību par  sociālā naida un nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes un jebkurām citām pazīmēm (Krimināllikuma 150. pants). Līdz šim pieejamā informācija liecina, ka Latvijā nav uzsākts neviens kriminālprocess par naida noziegumiem, kas vērsti pret cilvēkiem ar invaliditāti. Tomēr tas nenozīmē, ka šādi noziegumi nav notikuši. Visbiežāk cilvēki izvēlas par tiem klusēt vai arī neapzinās, ka konkrētais nodarījums varētu būt naida noziegums.

Informāciju vēlams sniegt, rakstot uz e-pastu office@humanrights.org.lv. Visa informācija tiks izmantota anonimizētā veidā. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 67039290

Izpēte tiek veikta projektā “Policijas un NVO sadarbība naida noziegumu novēršanai Igaunijā, Latvijā un Lietuvā”, ko īsteno Igaunijas Cilvēktiesību centrs, Latvijas Cilvēktiesību centrs, Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūts, un Lietuvas personu ar invaliditāti asociācija. Projektā plānots stiprināt sadarbību starp policiju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī stiprināt NVO kapacitāti naida noziegumu identificēšanā un atbalsta sniegšanā naida noziegumos cietušajiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība un LR Kultūras Ministrija.

Oпубликованный: 2019-05-07