Ir novadīts otrais mācību semināru cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Ir novadīts mācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Mācības tiek īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projektā iesaistītajās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

Četru semināra dienu laikā dalībnieki uzzināja no Latvijas un ārvalstu ekspertiem par migrācijas globālo un vietējo kontekstu, iegūva zināšanas par attīstības sadarbību un cilvēktiesību standartiem, ka arī apguva starpkultūru komunikācijas iemaņas. Semināra dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, attīstīt nepieciešamas prasmes un iemaņas darbā ar migrantu izcelsmes klientiem, ka arī piedalīties vadlīniju izstrādē pašvaldību darbiniekiem darbā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

Pirmais apmācību semināru cikls norisinājās š.g. maijā un tajā piedalījās 32 pašvaldības sociālie darbinieki. Otrajā mācību ciklā piedalījās 27 dalībnieki.

Seminārs norisinājās 2016.gada  10., 11., 19. un 20. oktobrī.

Mācības tika īstenotas Eiropas Komisijalīdzfinansētā starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. 

Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Attachments

Oпубликованный: 2016-10-21