Īstenots projekts “Vienoti pret neiecietību”

No šī gada 1. marta līdz 27. novembrim Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar ekspertiem no biedrības “Līdzdalības platforma” ir īstenojuši Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansēto projektu “Vienoti pret neiecietību.”

Projekta mērķis bija celt jauniešu izpratni par tolerances un cilvēktiesību jautājumiem, vienlaikus mazinot stereotipus un aizspriedumus starp latviešu un mazākumtautību jauniešiem, kā arī veicinot to saliedētību un savstarpējo komunikāciju.

Projektā tika organizēti 6 apmācību semināri Rīgas skolēniem. Kopumā semināros piedalījās 137 gan latviešu, gan mazākumtautību skolēni. Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, skolēnu semināri notika gan klātienē, gan tiešsaistē. Semināri notika Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā, Friča Brīvzemnieka pamatskolā, Rīgas 18. vidusskolā, Rīgas Valsts klasiskajā ģimnāzijā, Rīga Zolitūdes ģimnāzijā un Rīgas 64. vidusskolā.

Semināru rezultātā jaunieši uzzināja, kā veidojas stereotipi un aizspriedumi, kādā veidā tie var ietekmēt cilvēka rīcību un veicināt neiecietību pret dažādām sabiedrības grupām. Semināru laikā daudzi jaunieši dalījās ar savām pārdomām par neiecietību un naida runu, kā arī savu personīgo saskarsmi ar to. Jaunieši diskutēja par to, kā var atbrīvoties no aizspriedumiem, kā var reaģēt uz neiecietības, tostarp naida runas izpausmēm internetā, skolā un ārpus tās. Neformālās izglītības metožu izmantošana gan klātienes, gan tiešsaistes semināros palīdzēja skolēniem iesaistīties diskusijās un veidot dziļāku izpratni par dažādiem jautājumiem.

21. un 22. oktobrī projektā tika organizēts divu dienu tiešsaistes apmācību seminārs pedagogiem. Tajā piedalījās 26 skolotāji no 21 skolas. Seminārā pedagogi aplūkoja neiecietības un aizspriedumu rašanas iemeslus, ietekmi uz savstarpējām attiecībām, to dažādām sekām, kas ir vārda brīvība un kur ir tās robežas, kā arī, kā runāt ar skolēniem par strīdīgām tēmām. Seminārā īpaša uzmanība tika pievērsta metodoloģijai darbā ar skolēniem, dažādu metožu izskatīšanai un analīzei, tostarp metodēm, kuras var izmantot tiešsaistes nodarbībās.

Tāpat pedagogiem bija iespēja dalīties savā pieredzē. Semināru noslēgumā pedagogi ir saņēmuši sarakstu ar resursiem un dažādu metožu aprakstu, ko var izmantot darbā ar skolēniem. Dalībnieki sniedza augstu vērtējumu par semināru kopumā, īpaši uzsverot, ka noderīgākais bija aktivitāšu metodoloģijas izklāsts un praktiskie uzdevumi, dziļāka izpratne par neiecietības tēmu, dalīšanās pieredzē, pedagogu kompetenču novērtējumus, kā arī tiešsaistes rīku izmantošana.

Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Oпубликованный: 2020-11-27