Informācija par kampaņu „Šis ir mans stāsts... Vai mūsu?”

Kampaņa „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?” tiek organizēta starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem Itālijā, Spānijā, Rumānijā un Brazīlijā. Rīgā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Cilvēktiesību centrs.

 

Projekts tiek īstenots un finansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros, nodrošinot iesaistīto organizāciju līdzfinansējumu.

Projekta norises laiks: 2011. gada 15. marts – 2013. gada 15. maijs

AMITIE projekta aktivitātes Latvijā:

1)      Sadarbībā ar Boloņas Universitāti sagatavots pārskats par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem. Ar ziņojumu iespējams iepazīties: http://www.comune.bologna.it/amitie/documents.php

2)      2011. gada septembrī organizētas fokusgrupas ar Latvijā iebraukušajiem cilvēkiem un ekspertiem, kas ikdienā strādā ar migrācijas jautājumiem. Kopējais dalībnieku skaits 40 cilvēki. Fokusgrupu mērķis – noskaidrot iebraucēju un ekspertu viedokli par migrācijas, sociālās iekļaušanas un ekonomiskās attīstības jautājumiem. Fokusgrupu rezultāti kalpoja par pamatu apmācību organizēšanai un informatīvās kampaņas veidošanai. Ar četrās partnervalstīs organizēto fokusgrupu rezultātiem var iepazīties šeit: http://www.comune.bologna.it/amitie/allegati/1333362376_joint%20contribution.pdf

3)      2012. gada februārī organizēts trīs dienu apmācību seminārs Rīgas skolu skolotājiem par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem, izmantojot neformālās izglītības metodes. Semināru apmeklēja un sertifikātus ieguva 23 skolu pārstāvji, tostarp skolu direktori, direktoru vietnieki, priekšmetu skolotāji un sociālie pedagogi. Seminārā bija pārstāvētas gan skolas ar latviešu mācību valodu, gan skolas, kurās tiek īstenotas mazākumtautību mācību programmas.

4)      No 2012. gada februāra līdz aprīlim organizēti trīs divu dienu apmācību semināri Rīgas skolu vecāko klašu skolēniem par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem. Semināru apmeklēja un, izmantojot dažādas interaktīvas metodes, zināšanas ieguva 53 skolēni no latviešu un mazākumtautību skolām.

5)      E-apmācība pašvaldību un NVO pārstāvjiem par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem (organizē Boloņas Universitāte). No Latvijas e-apmācībās piedalījās 20 cilvēki.

6)      2012. gada maijā organizēts vienas dienas seminārs Rīgas pašvaldības darbiniekiem par migrācijas un dažādības vadības jautājumiem. Semināru apmeklēja 18 pašvaldības pārstāvji.

7)       No 2012. gada 12. novembra līdz 31. martam norit informatīvā kampaņa „Šis ir mans stāsts... Vai mūsu?”. Kampaņas provizoriskais budžets Latvijā 20 000 EUR. Kampaņa vienlaicīgi tiek īstenota visās iesaistītajās partnervalstīs.

Kāpēc kampaņa: Neskatoties uz to, ka pie mums jau dzīvo cilvēki no citām valstīm, sabiedrībā izplatīts viedoklis, ka pie mums neviens nebrauc un mums nevienu arī nevajag. Kopumā migrācijas procesi sabiedrībā tiek uztverti ļoti negatīvi, ko vēl vairāk pastiprina sliktā ekonomiskā situācija valstī, iedzīvotāju nedrošība par savu nākotni un vēsturiskā pieredze. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai negatīva attieksme pret imigrantiem un imigrantu ietekmi uz sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem valstī. 78% Latvijas iedzīvotāju par draudu Latvijai un tās iedzīvotājiem uzskata citu valstu imigrantu ierašanos Latvijā labākas dzīves meklējumos. Savukārt 43% iedzīvotāju uzskata, Latvijā ne pie kādiem apstākļiem nebūtu pieļaujama imigrantu ielaišana (Avots: http://www.skds.lv/doc/Nacionalo_ideju_popularitate_sabiedriba_072012_LV.pdf0) Saskaņā ar Pārskatu par tautas attīstību, tikai 29% iedzīvotāju uzskata, ka imigranti dod labumu Latvijas saimniecībai. Savukārt vairumam iebraucēju Latvija asociējas ar drošu dzīvesvietu sev un bērniem, labu izglītības sistēmu, skaistu dabu un lielām iespējām nākotnē. Kampaņas ietvaros vēlamies parādīt, ka Latvijā dzīvo jau pietiekami daudz cilvēku, kas Latviju ir izvēlējušies par savu dzīves un darba vietu, turklāt lielākā daļa no šiem cilvēkiem apmetušies uz dzīvi Rīgā vai Pierīgā. Ir svarīgi, lai visi cilvēki, kas dzīvo Latvijā, justos šeit piederīgi un labi. Bet, lai to panāktu, ir jāmaina daļas sabiedrības negatīvais viedoklis, kas bieži vien ir bāzēts nezināšanā un bailēs no nezināmā. Tāpēc informatīvās kampaņas mērķis ir parādīt migrācijas pozitīvo ietekmi uz valsti un sabiedrību, uzsverot Latvijā dzīvojošo pēdējo desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus. Mēs negribam nevienu mācīt un pateikt priekšā pareizās atbildes, mēs vēlamies, lai cilvēki paši domā par šo tēmu, izzina to un iegūst priekšstatu no konkrētu cilvēku dzīvesstāstiem un pieredzes. Tikai tā var veidoties patiesa izpratne.

Kampaņas aktivitātes:

-         Videofilma „This is my Story. Or Ours? Riga” http://www.youtube.com/watch?v=DbGrVnVHPbo Filmas režisors Reda Zine (Itālija). Šāda kampaņas filma ir izveidota katrai partnervalstij un uz to pamata sagatavota arī kopējā filma: http://www.youtube.com/watch?v=a6w9mcG5rJ8

-         Atklāšanas pasākums Rīgā 2012. gada 12. oktobrī.

-         Kampaņai Latvijā ir seši vēstneši – cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ (studijas, darbs, ģimene, u.c.) izvēlējušies Latviju par savām mājām: Tjago no Brazīlijas, Mira no Ukrainas, Hamids no Afganistānas, Jūlija no Ukrainas, Zešanas no Pakistānas un Viktorija no Ukrainas.

-         Laikā no 2012. gada 7.oktobra līdz 29.oktobrim Rīgas ielās bija redzami kampaņas plakāti, kuros kampaņas vēstneši Latvijā aicina Rīgas un Latvijas iedzīvotājus apzināties, ka tāpat kā ikviens no mums, arī viņi strādā un mācās, audzina bērnus un palīdz līdzcilvēkiem Latvijā, lai veidotu šo valsti labāku un atvērtāku jaunām idejām un panākumiem.

-         Izsludināti četri radoši konkursi: foto konkurss, video un animācijas konkurss, skolēnu eseju konkurss (darbi jāiesniedz līdz 2013. gada 1.martam) un konkurss žurnālistiem (darbi bija jāiesniedz līdz 2013. gada 1. februārim).

-         Sadarbībā ar režisori Dainu Jāņkalni sagatavota filma „Ir lietas kas jāzina. Sekojam Latvijai”, kas LTV1 kanālā demonstrēta 2013. gada 29. janvārī plkst. 21.30 un 30. janvārī. Filmas skatītāju auditorija – 95 – 100 tūkstoši. Filma skatāma arī: http://www.youtube.com/watch?v=uiw8HZg9rqs (1daļa), http://www.youtube.com/watch?v=4266equxWlw (2 daļa), http://www.youtube.com/watch?v=t_ZDmJdRAoA (3 daļa)

-         Raksti plašsaziņas līdzekļos, kuros atspoguļoti kampaņas vēstnešu dzīvesstāsti.

-         Kampaņas ietvaros tiek rīkoti dažādi informatīvi pasākumi, piemēram, 2012. gada 18. decembrī Starptautiskajā migrantu dienā sadarbībā ar biedrību „Patvērums „Drošā māja” organizēts pasākums Nojaucot robežas. Tāpat organizētas tikšanās ar valsts iestāžu un NVO pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par to, kā efektīvākā un savstarpēji koordinētākā veidā plānot aktivitātes imigrantu integrācijas jomā; skolēniem un studentiem, kuru ietvaros pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar migrācijas tēmu. 2013. gada februārī tiks organizēts informatīvs seminārs skolotājiem par resursiem, kas noder darbā strādājot ar migrācijas tēmu. Savukārt martā plānota tikšanās ar augstskolu, kurās mācās ārvalstu studenti, pārstāvjiem.

-         Kampaņas noslēguma pasākums Latvijā plānos 2013. gada marta beigās, kurā tiks sumināti konkursu dalībnieki, kā arī novērtēts paveiktais darbs.

-         Starptautiskā projekta noslēguma pasākums – festivāls plānots 2013. gada aprīlī Boloņā (Itālija).

Oпубликованный: 2013-01-22