Patvēruma meklētāju aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas Latvijā

Nacionālajā, Eiropas un globālajā līmenī arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas saistīti ar imigrantu un patvēruma meklētāju aizturēšanu. Ziņojumā analizēts, cik Lielā mērā patvēruma meklētāju aizturēšana Latvijā atbilst nacionālajiem, Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Ziņojumā sniegts neatkarīgs situācijas izvērtējums gan par tiesību aktiem, gan to piemērošanas praksi. Ziņojuma pamatā ir juridiskā analīze, ieskaitot tiesu lēmumu analīzi saistībā ar patvēruma meklētāju aizturēšanu, monitoringa vizītēs gūtā informācija, kā arī Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk tekstā LCC) prakse darbā ar klientiem.

Šis ziņojums ir sagatavots projekta “Soļi uz brīvību. Patvēruma meklētāju aizturēšanas monitorings un aizturēšanas alternatīvu veicināšana Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Slovākijā un Čehijā” ietvaros. Projekta īstenošanu koordinē Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Lietuvas Sarkanā Krusta biedrību (Lietuva), Jaan Tõnisson institūtu (Igaunija), Cilvēktiesību līgu (Human Rights League, Slovākija), Organizāciju palīdzībai bēgļiem (Organisation for Aid to Refugees, Čehija) un ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālo biroju. Projektu līdzfinansē Eiropas Bēgļu fonds.

Attachments

Published: 2011-12-30