Jaunākās ziņas

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Publikācijas

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Komisijas finansētā projekta "Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" ietvaros. Publikācijā atspoguļots LCESC viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu EK oficiālo nostāju.Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS.  

Publicēts : 2004-04-23 Lasīt vairāk...

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Publikācijas

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Sabiedrības līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā pakāpeniski kļūst par neatņemamu sabiedriskās politikas daļu. Tomēr pagaidām vispārējā iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība nav plaša un aktīva. Tādēļ nepieciešams rast atbildi uz jautājumu, kuri faktori ir tie, kas ietekmē iedzīvotāju līdzdalības iespējas un aktivitātes. Tie analizēti tikai retos no līdz šim Latvijā veiktajiem pētījumiem.

Publicēts : 2004-04-20 Lasīt vairāk...