თავშესაფრის ძიება ლატვიაში. თავშესაფრის მაძიებლის დამხმარე სახელმძღვანელო

ამ ბროშურის მეშვეობით თქვენ  შეგიძლიათ მიიღთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ:

  • როგორ შეიტანოთ განცხადება თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ
  • როგორ მიმდინარეობს თავშესაფრისმიღების პროცედურა
  • სად შეიძლება მიმართოთ დახმარებისთვის

Attachments

Published: 2014-02-24