Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā

Projekts “Robežu monitorings un juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem Latvijā” tiek īstenots ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) finansiālo atbalstu.

Projekts tiek veikts uz Saprašanās memoranda pamata, kas 2011. gada 12. janvārī tika noslēgts starp UNHCR un Valsts robežsardzi, kam sekoja vienošanās par to ka, robežu monitoringu un juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem Latvijā veiks Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC).

Projekta  ietvaros tiek veikta patvēruma meklētāju izmitināšanas un aizturēšanas telpu apsekošana, monitorings robežkontroles punktos saistībā ar patvēruma procedūras ievērošanu, patvēruma meklētāju konsultēšana un  juridiskās konsultācijas, ieskaitot pārstāvību tiesā, semināru juridiskās palīdzības sniedzējiem par aktuālajiem problēmjautājumiem patvēruma jomā organizēšana, informatīvo materiālu izdošana, kā arī citas funkcijas.

Published: 2017-01-01