Projekts "Kopā pret dezinformāciju un naida runu"

2020.gads ir uzskatāmi parādījis, ka krīzes situācija var ne tikai vienot sabiedrību, bet diemžēl arī vairot neiecietību. Dezinformācija ir viens no faktoriem, kas veicina neiecietības un naida runas pieaugumu pret atsevišķām sociālām un etniskām grupām. Tādēļ projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes un veicināt saliedētas sabiedrības veidošanu, ceļot jauniešu izpratni par dezinformācijas un naida runas negatīvo ietekmi, attīstot viņu kritisko domāšanu un medijpratību. 

Projekta sākumposmā notiks skolēnu konkurss par dezinformācijas atpazīšanu, kurā varēs piedalīties Rīgas skolēni. Savukārt rudenī tiks organizēti apmācību semināri jauniešiem un skolu pedagogiem par dezinformācijas un naida runas ietekmi, kā arī neiecietības mazināšanu.

Projekta rezultātā jaunieši varēs kritiskāk vērtēt mediju un sociālo tīklu saturu, lai izvairītos no dezinformācijas ietekmes, kā arī izprast to, kā ir iespējams reaģēt uz dezinformācijas un naida runas izpausmēm, novēršot vai mazinot to izplatību.

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 1.marts - 2021.gada 12.novembris.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Published: 2021-03-02