Projekts “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”

2023. gada 8. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) atzīmēs 30 gadus kopš tā izveides. Kopš dibināšanas LCC ir strādājies ar dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, pievēršot pastiprinātu uzmanību konkrētajā laika periodā aktuālākām problēmām, kuru risināšanā ir nepieciešama nevalstisko organizāciju iesaiste. Cilvēktiesības ir ikvienas demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatvērtība. Taču prakse rāda, ka cilvēktiesības ir nepārtraukti pakļautas riskam, jo sevišķi dažādu krīžu laikos, kad tās cieš visvairāk. To sevišķi spilgti ilustrē pēdējo gadu izaicinājumi – Covid-19 pandēmija un ar to saistīti ierobežojumi, migrantu krīze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, Krievijas iebrukums Ukrainā un tā sekas, ko izjūt arī Latvijas iedzīvotāji. Krīžu laikos pieaug arī populisms, un cilvēktiesību jautājumi tiek izmantoti arī politiskajās cīņās, nereti mēģinot tos devalvēt. 

Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība un aktivitātes ir viens no stūrakmeņiem cilvēktiesību ievērošanas aizsardzībā. Ņemot vērā, ka cilvēktiesības nepārtraukti attīstās un to standarti pilnveidojas, pilsoniskajai sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām ir jāseko, lai valsts ievērotu cilvēktiesību principus, tostarp starptautiskos cilvēktiesību standartus. Īpaši svarīgi ir veicināt jaunākās paaudzes izpratni par cilvēktiesību nozīmi un lomu, tādā veidā nodrošinot cilvēktiesību stiprināšanu nākotnes perspektīvā. 

Projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotneLatvijas Cilvēktiesību centrs stiprinās savu kapacitāti, lai turpinātu darbību cilvēktiesību aizsardzībā, kā arī dalīsies ar savām zināšanām un pieredzi ar citām nevalstiskajām organizācijām, jauniešiem un pedagogiem kā zināšanu multiplikatoriem, veicinot to izpratni par cilvēktiesībām un pilsoniskās sabiedrības lomu to aizsardzībā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tādām cilvēktiesībām kā vienlīdzība, diskriminācijas aizliegums un vārda brīvība – jo šīs tiesības ir demokrātiskas sabiedrības pamats un ir nesaraujami saistītas ar citu cilvēktiesību īstenošanu. 

Projekts ietver LCC darbības stratēģijas izstrādi, pārskatu par LCC darbu cilvēktiesību jomā 30 gadu griezumā un aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā pēdējo piecu laikā izdošanu, apmācību seminārus skolēniem un pedagogiem, kuri būs vērsti uz izpratnes veidošanu par cilvēktiesībām, seminārus NVO pārstāvjiem par cilvēktiesību aizsardzības mehānismu lomu un praktisko izmantošanu, konferenci, kas būs veltīta LCC un citu Latvijas NVO pienesumam cilvēktiesību aizsardzībā Latvijā, un citas aktivitātes.

Projekta īstenošanas periods – 2023.gada 1.janvāris – 2024.gada 30.jūnijs.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Published: 2023-01-25