Septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī notika pieci ir jauniešu semināri “Mēs un cilvēktiesības”

Semināri notika Rīgas Hanzas vidusskolā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Pļaviņu vidusskolā, Misas pamatskolā un Rīgas 75.vidusskolā. Semināros piedalījās 131 8.-11.klašu skolēns.

Semināru mērķis ir uzlabot jauniešu izpratni par cilvēktiesībām, to nozīmi un lomu.

Semināros jaunieši iegūst labāku izpratni par tādām pamatvērtībām kā vienlīdzība un cieņa vienam pret otru, kāpēc šīs vērtības ir svarīgas ikdienas mijiedarbībā starp cilvēkiem, tostarp skolas vidē. Semināros tika aplūkotas gan pilsoniskās un politiskās tiesības, tostarp tiesības uz dzīvību un brīvību, tiesības uz taisnīgu tiesu, izteiksmes brīvība, vēlēšanu tiesības, pulcēšanās un biedrošanās brīvība, kā arī sociālās tiesības, tostarp tiesības uz mājokli, tiesības uz izglītību, tiesības uz veselības aizsardzību, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, tiesības uz darbu. Tika pārrunāts kādā veidā visas tiesības mijiedarbojas, kādi ir to īstenošanas un ierobežošanas priekšnoteikumi, kāda ir valsts un ikviena tās iedzīvotāja loma cilvēktiesību nodrošināšanā un aizsardzībā.

Kopumā projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne” notiks 10 šāda veida semināri.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu: https://cilvektiesibas.org.lv/.../projekts.../

Published: 2023-12-21