Seminārs „Slēgto iestāžu neatkarīga uzraudzība: nacionālo un starptautisko mehānismu loma”

Latvijas Cilvēktiesību centrs rīko semināru „Slēgto iestāžu neatkarīga uzraudzība: nacionālo un starptautisko mehānismu loma”, kas notiks 2014.gada 24.februārī, Latvijas Cilvēktiesību centrā, Alberta ielā 13 (7.stāvs, ieeja no Strēlnieku ielas) no plkst. 11:00-14:00.

Semināra mērķis: informēt par starptautiskajiem un nacionālajiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem slēgtu iestāžu uzraudzībā, izvērtēt iespējas veicināt ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokola ratificēšanu Latvijā

Semināru organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs un vada Ilvija Pūce, kura šobrīd ir Latvijas pārstāve Eiropas Padomes Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai.

Latvijā joprojām ir aktuāls jautājums par apstākļiem un apiešanos slēgtajās iestādēs. Arvien biežāk lietas par apstākļiem un apiešanos slēgtajās iestādēs tiek risinātas tiesās – pārsvarā administratīvajā tiesā. Tomēr arī lielāko daļu kompensāciju pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumiem Latvijā līdz šim maksā lietās par apiešanos un apstākļiem slēgtajās iestādēs.

Šobrīd vienīgā neatkarīgā iestāde nacionālajā līmenī, kam ir tiesības veikts monitoringu slēgtajās iestādēs, kā arī sniegt rekomendācijas šajā sakarā, ir Tiesībsarga birojs. Biroja ierobežotās kapacitāte dēļ tas nespēj veikt pietiekami proaktīvu darbību. Vairākām NVO (Latvijas Cilvēktiesību centrs, Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējiem „Zelda”) ir pieredze slēgtu iestāžu monitoringa veikšanā, kā arī tās uzvarējušas lietas ECT.

Latvijas ir viena no retajām ES dalībvalstīm, kas līdz šim nav ratificējusi ANO Konvencijas pret spīdzināšanu Papildprotokolu, kas paredz, ka ratificējušās valstis atzīst ANO Spīdzināšanas novēršanas apakškomitejas kompetenci apmeklēt šo valstu slēgtās iestādes un sniegt rekomendācijas, bet - galvenais – izveido vai nosaka katra pati savu iestādi – nacionālo preventīvo mehānismu (NPM) spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai. 2014.gada janvārī Papildprotokolu ratificēja Lietuvai.

Latvijas ir arī viena no 47 Eiropas Padomes dalībvalstīm un līdz ar to ir pievienojusies Eiropas padomes Konvencijas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai, kā arī atzīst attiecīgās EP Komitejas mandātu apmeklēt slēgtās iestādes, sastādīt ziņojumus, sniegt rekomendācijas valdībai un vērtēt to izpildi.

Lūdzam, pieteikties semināram pa e-pastu office@humanrights.org.lv vai pa telefonu 67039290

Attachments

Published: 2014-02-20