Romu kopienas pārstāvji no dažādiem Latvijas reģioniem apmeklēja semināru “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!”

26. janvārī Rīgā notika informatīvais seminārs “Romi par iecietību un pret diskrimināciju!”

Seminārā piedalījās romu mediatori, romu NVO pārstāvji, romu aktīvisti, kā arī ne-romu organizāciju pārstāvji, kas strādā ar romu tiesību jautājumiem. Dalībnieki pārstāvēja dažādas Latvijas pilsētas – Ventspili, Jēkabpili, Viļaku, Valmieru, Sabili, Talsus, Krāslavu, kā arī Rīgu.

Semināra laikā romu kopienas pārstāvji padziļināja zināšanas par to kā atpazīt pret romiem vērstu diskrimināciju un naidarunu/naida noziegumus un kā praktiski rīkoties katrā atsevišķā gadījumā, t.sk. kur vērsties pēc palīdzības, lai atbalstītu cietušos un iedrošinātu tos ziņot par diskriminācijas izpausmēm. 

Semināru vadīja Latvijas Cilvēktiesību centra eksperti pret-diskriminācijas jautājumos – Anhelita Kamenska, Jekaterina Tumule, Edgars Oļševskis, eksperts romu līdzdalības veicināšanas jautājumos - Deniss Kretalovs, un Tiesībsarga biroja pārstāve Elīna Ūsiņa.

Informatīvais seminārs notika Latvijas Cilvēktiesību centra projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība”. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Published: 2023-02-03