Notika diskusija starp NVO un tiesību aizsardzības iestādēm par naida noziegumu apkarošanu

Saredzot nepieciešamību pēc diskusijām un regulāras sadarbības veicināšanas starp NVO un policiju, lai sekmētu palīdzību naida runas un naida noziegumu novēršanā un palīdzības sniegšanā cietušajiem, Latvijas Cilvēktiesību centrs 22. martā organizēja apaļā galda diskusiju, kurā piedalījās vairāki NVO, Valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas pārstāvji.

Diskusijas dalībnieki dalījās ar savu pieredzi un kompetenci saistībā ar naida noziegumiem un naida runu, apsprieda dažādas problēmas un aktuālus jautājumus. Diskusijas gaitā ir norādīts, ka sabiedrībā kopumā joprojām ir visai augstā tolerance pret naidu un nevēlēšanās iesaistīties situācijās, kuru vadmotīvs ir naids jeb aizspriedumi. Tas ietekmē to, ka cietušie bieži neziņo par piedzīvoto, baidoties tikt nesadzirdēti un atraidīti. Tika diskutēts par atbalsta pieejamību cietušajiem un tā uzlabojumiem. Policijas darbinieki atbildēja uz NVO jautājumiem saistībā ar ziņošanu par noziedzīgājiem nodarījumiem.

Diskusijas rezultātā ir secināts, ka, pirmkārt, ir nepieciešams uzturēt regulārus kontaktus starp dažādu jomu iestādēm un organizācijām, kuru darbā parādās jautājumi par naida runu un/vai naida noziegumiem, jo sevišķi starp NVO un policiju, un, otrkārt, ir jāturpina izglītot dažādas sabiedrības grupas par to, kas ir naida runa un naida noziegumi, kā tos atpazīt un kur par tiem ziņot.

Diskusija notika Latvijas Cilvēktiesību centra projektā “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība”. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds"

Published: 2024-03-26