Informatīvs seminārs Zemgales NVO par diskriminācijas jautājumiem 26.10.2004.

Turpinot semināru ciklu 'Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse', Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs (LCESC) sadarbībā ar Zemgales NVO centru 2004. gada 26. oktobrī rīko semināru Zemgales reģiona nevalstiskajām organizācijām. 

Semināra programmā iekļauta diskusija par diskriminācijas jēdzienu un jomām, uz kurām tā attiecas, kā arī aplūkota diskriminācijas novēršanas attīstība un tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā, pašreizējā situācija Latvijas likumdošanā, Latvijas tiesu prakse un nevalstisko organizāciju loma diskriminācijas novēršanas jomā.

Ar Zemgales NVO centra pieredzi diskriminācijas gadījumu risināšanā iepazīstinās centra vadītājs Uldis Dūmiņš. Semināra noslēgumā plānota konkrēta diskriminācijas gadījuma analīze.

27.oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Zemgales NVO centra telpās (Jelgavā, Uzvaras ielā 8) iedzīvotājiem būs iespējams saņemt arī LCESC juristu konsultācijas par diskriminācijas jautājumiem.

Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Diskriminācijas novēršana Latvijā” ietvaros, ko LCESC īsteno sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju, LCESC kopumā plānots organizēt sešus reģionālos seminārus, kuru mērķis ir nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana diskriminācijas novēršanas jomā.

Published: 2004-10-12